Liceum/technikum – luty
SIERPIEŃ 2019
Trening przed klasówką

Luty 2019

Literatura: wybrane ballady Adama Mickiewicza – podsumowanie wiadomości

Zadanie 1
Przyporządkuj poniższych bohaterów do ballad.

Karusia, Pani, Strzelec, duch zamordowanego męża, tajemnicza dziewczyna, duch zmarłego Jasieńka, bracia, Starzec

A. „Romantyczność” –
B. „Lilie” –
C. „Świtezianka” –

Zadanie 2
Odwołując się do zadania 1. podaj bohaterów, którzy reprezentowali

A. świat realny –
B. świat nadprzyrodzony –

Zadanie 3
Komu i w jaki sposób przyroda wymierzyła karę w balladach

A. „Świtezianka” –
B. „Lilie” –

Zadanie 4
Zaznacz punkt zwierający przesłanie ballad.

A. „nie ma kary bez winy”.
B. „nie ma winy bez kary”.
C. „nie każda wina łączy się z karą”.

Zadanie 5
Zaznacz punkty zawierające poprawne odpowiedzi.

Dla wierzeń ludowych charakterystycznym motywem są

A. duchy zmarłych.
B. upersonifikowane przedmioty.
C. boginki wodne.

Zadanie 6
Przyporządkuj poniższe cytaty.

„Ufajcie memu szkiełku i oku”.
„Miej serce i patrzaj w serce”.

A. prawdy żywe –
B. prawdy martwe –

Zadanie 7
Podaj tytuł ballady, z której pochodzą cytaty zawarte w zadaniu 6.

Zadanie 8
Zaznacz poprawną odpowiedź.

Utworem programowym polskiego romantyzmu była ballada

A. „Świtezianka”.
B. „Lilie”.
C. „Romantyczność”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. „Romantyczność” – Karusia, duch zmarłego Jasieńka, Starzec.
B. „Lilie” – Pani, duch zamordowanego męża, bracia.
C. „Świtezianka” – Strzelec, tajemnicza dziewczyna.

Zadanie 2
A. świat realny – Karusia, Starzec, Pani, bracia, Strzelec.
B. świat nadprzyrodzony – duch zmarłego Jasieńka, duch zamordowanego męża, tajemnicza dziewczyna.

Zadanie 3
A. „Świtezianka” – kara została wymierzona Strzelcowi; pochłonęło go jezioro, a dusza bohatera przez tysiąc lat miała cierpieć katusze.
B. „Lilie” – kara została wymierzona Pani, braciom, zgromadzonym w kościele ludziom; zostali żywcem pogrzebani pod ruinami kościoła.

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A. C.

Zadanie 6
A. prawdy żywe – „Miej serce i patrzaj w serce”.
B. prawdy martwe – „Ufajcie memu szkiełku i oku”.

Zadanie 7
„Romantyczność”

Zadanie 8
C