Liceum/technikum – sierpień
WRZESIEŃ 2022

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, „PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Trening przed klasówką

Sierpień 2022

Liceum/technikum
Literatura: tematyka utworów średniowiecznych – wybrane przykłady

Zadanie 1
Tematyka hierarchii i pośrednictwa występuje w utworze

A. „Pieśń o Rolandzie”.
B. „Lament świętokrzyski”.
C. „Bogurodzica”.

Zadanie 2
Tematyka cierpiącej matki występuje w utworze

A. „Lament świętokrzyski”.
B. „Kwiatki świętego Franciszka”.
C. „Bogurodzica”.

Zadanie 3
Tematyka walki w imię Boga, władcy i ojczyzny występuje w utworze

A. „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.
B. „Pieśń o Rolandzie”.
C. „Legenda o świętym Aleksym”.

Zadanie 4
Tematyka ascety i ascezy występuje w utworze

A. „Legenda o świętym Aleksym”.
B. „Kronika polska” Galla Anonima.
C. „Bogurodzica”.

Zadanie 5
Tematyka „dance makabre” występuje w utworze

A. „Kwiatki świętego Franciszka”.
B. „Lament świętokrzyski”.
C. „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”.

Zadanie 6
Tematyka ubóstwa połączonego z miłością, współczuciem, pomocą potrzebującym występuje w utworze

A. „Legenda o świętym Aleksym”.
B. „Kwiatki świętego Franciszka”.
C. „Boska Komedia” Dantego Alighieri.

Zadanie 7
Tematyka rycerza i damy jego serca występuje w utworze

A. „Legenda o świętym Aleksym”.
B. „Dzieje Tristana i Izoldy”.
C. „Bogurodzica”.

Zadanie 8
Tematyka troski o kraj i poddanych występuje w utworze

A. „Kronika polska” Galla Anonima.
B. „Kwiatki świętego Franciszka”.
C. „Lament świętokrzyski”.

Zadanie 9
Tematyka wizji zaświatów występuje w utworze

A. „Pieśń o Rolandzie”.
B. „Dzieje Tristana i Izoldy”.
C. „Boska Komedia” Dantego Alighieri.

Zadanie 10
W utworach średniowiecznych nie występowała tematyka

A. kruchości ludzkiego życia.
B. społecznikowska.
C. modlitwy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: