Polski online pisemnie
SIERPIEŃ 2022
Polski online pisemnie

CO TO ZNACZY

Nie wszyscy uczniowie potrzebują regularnych korepetycji z języka polskiego. Warto jednak przed egzaminami czy ty ÓSMOKLASISTY, czy MATURALNYM potrenować pisanie wypracowań. Dlaczego? Ponieważ za realizację tych form wypowiedzi można otrzymać:
20 punktów na 50 – egzamin ósmoklasisty
50 punktów na 70 – egzamin maturalny

NA CZYM TO POLEGA

Dla ósmoklasistów i maturzystów zostały przygotowane pakiety.

Pakiety dla ósmoklasistów obejmują:

 • schematy dłuższych form wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, takie jak:
  – rozprawka
  – artykuł
  – przemówienie
  – list otwarty
 • schemat wypowiedzi o charakterze twórczym:
  – opowiadanie
 • tematy prac do napisania przygotowane przez nauczycielkę
 • wypracowanie zostanie sprawdzone przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdej sprawdzonej pracy napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące wypracowania
 • wypracowanie uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

Pakiety dla maturzystów obejmują:

 • schemat rozprawki na poziomie podstawowym
 • tematy rozprawek wraz z załączonymi fragmentami utworów przygotowane przez nauczycielkę
 • wypracowanie zostanie ocenione przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdej sprawdzonej pracy napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące rozprawki
 • rozprawkę uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

ILE TO KOSZTUJE

Egzamin ósmoklasisty:

 • Pakiet I: 2 wypracowania: rozprawka + opowiadanie / 60 zł
 • Pakiet II: 4 wypracowania: rozprawka + artykuł + 2 opowiadania / 120 zł
 • Pakiet III: 5 wypracowań: rozprawka + artykuł + przemówienie + 2 opowiadania / 150 zł
 • Pakiet IV: 6 wypracowań: rozprawka + artykuł + przemówienie + list otwarty + 2 opowiadania / 180 zł

Egzamin maturalny

 • Pakiet I: 2 rozprawki / 70 zł
 • Pakiet II: 4 rozprawki / 140 zł
 • Pakiet III: 6 rozprawek / 210 zł

JAK KUPIĆ MATERIAŁY KOREPETYCYJNE

1. Uczeń wybiera dla siebie zestaw ćwiczeń czyli ćwiczeniówkę
2. Rodzic kontaktuje się z nauczycielem
e-mail: mail@polski-online.pl
tel. 603 087 048

3. Nauczycielka podaje dane do przelewu – w tytule przelewu proszę wpisać:
• korepetycje – egzamin ósmoklasisty: Pakiet I lub Pakiet II, lub Pakiet III, lub Pakiet IV
• korepetycje – egzamin maturalny: Pakiet I lub Pakiet II, lub Pakiet III
4. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie firmy, nauczycielka przesyła zamówiony pakiet. Po sprawdzeniu odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu.
5. Termin sprawdzenia prac
• do dwóch tygodni od przesłania zadań na pocztę nauczycielki; data otrzymania zadań do sprawdzenia zostanie potwierdzona przez nauczycielkę
6. W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z nauczycielką.

REGULAMIN

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały zawarte w Pakietach podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie materiałów w całości lub we fragmentach, modyfikowanie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, udostępnianie, odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w internecie) zabronione.

PLIKI DO POBRANIA

Egzamin ósmoklasisty
Matura

 

PODZIEL SIĘ: