Polski online pisemnie
MARZEC 2023
Polski online pisemnie

CO TO ZNACZY

Nie wszyscy uczniowie potrzebują regularnych korepetycji z języka polskiego. Warto jednak przed egzaminami czy ty ÓSMOKLASISTY, czy MATURALNYM potrenować pisanie wypracowań. Dlaczego? Ponieważ za realizację tych form wypowiedzi można otrzymać:
20 punktów na 50 – egzamin ósmoklasisty
50 punktów na 70 – egzamin maturalny w Formule 2015 („stara” matura) – poziom podstawowy
35 punktów na 60 – egzamin maturalny w Formule 2023 („nowa” matura) – poziom podstawowy

NA CZYM TO POLEGA

Dla ósmoklasistów zostały przygotowane pakiety, testy z lektur obowiązkowych i arkusze egzaminacyjne, dla maturzystów zaś – pakiety i arkusze egzaminacyjne.
Pakiety dla ósmoklasistów obejmują:

 • schemat wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym:
  -rozprawka
 • schemat wypowiedzi o charakterze twórczym:
  – opowiadanie
 • tematy prac do napisania przygotowane przez nauczycielkę
 • wypracowanie zostanie sprawdzone przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdej sprawdzonej pracy napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące wypracowania
 • wypracowanie uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

Testy z lektur obowiązkowych przed egzaminem ósmoklasisty

W testach znajdą się pytania dotyczące lektur obowiązkowych (m.in. gatunku literackiego, sytuacji lirycznej, świata przedstawionego, motywów). Teksty są przyporządkowane do rodzajów literackich. I tak

Test I
Utwory należące do liryki:

– Jan Kochanowski wybór fraszek, treny VII, VIII
– Adam Mickiewicz „Śmierć Pułkownika”

Test II
Utwory należące do dramatu:

– Adam Mickiewicz II część „Dziadów”
– Aleksander Fredro „Zemsta”
– Juliusz Słowacki „Balladyna”

Test III
Utwory należące do epiki:

– Charles Dickens „Opowieść wigilijna”
– Adam Mickiewicz „Reduta Ordona”, „Świtezianka”, „Pan Tadeusz”
– Henryk Sienkiewicz „Latarnik”, „Quo vadis”
– Aleksander Kamiński „Kamienie na szaniec”
– Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

 • testy zostaną sprawdzone przez nauczycielkę
 • nauczycielka do każdego sprawdzonego testu napisze komentarz zawierający klarowne uwagi
 • testy uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

Sprawdzanie arkusza przed egzaminem ósmoklasisty

 • nauczycielka przesyła arkusz do ucznia
 • arkusz zostanie sprawdzony przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdego sprawdzonego arkusza napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące zadań
 • odpowiedzi do zadań uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

Pakiety dla maturzystów w Formule 2015 („stara” matura) – poziom podstawowy obejmują:

 • schemat rozprawki na poziomie podstawowym
 • tematy rozprawek wraz z załączonymi fragmentami utworów przygotowane przez nauczycielkę
 • wypracowanie zostanie ocenione przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdej sprawdzonej pracy napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące rozprawki
 • rozprawkę uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

Sprawdzanie arkusza maturalnego z języka polskiego w Formule 2015 („stara” matura) – poziom podstawowy

 • arkusz zawiera część testową jak i wypowiedź argumentacyjną (wypracowanie)
 • arkusz zostanie sprawdzony przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdego sprawdzonego arkusza napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące zadań
 • odpowiedzi do zadań uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

Pakiety dla maturzystów w Formule 2023 („nowa” matura) – poziom podstawowy obejmują:

 • plan zawierający elementy składowe wypracowania
 • tematy wypracowań na poziomie podstawowym przygotowane przez nauczycielkę
 • wypracowanie zostanie ocenione przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdej sprawdzonej pracy napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące wypracowania
 • wypracowanie uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła pracę na adres poczty elektronicznej podany w mailu

Sprawdzanie arkusza maturalnego z języka polskiego w Formule 2023 („nowa” matura) – poziom podstawowy

 • arkusz składa się z trzech części: I. Język polski w użyciu, II. Test historycznoliteracki, III. Wypracowanie
 • arkusz zostanie sprawdzony przez nauczycielkę według kryteriów opracowanych przez CKE
 • nauczycielka do każdego sprawdzonego arkusza napisze recenzję zawierającą klarowne uwagi dotyczące zadań
 • odpowiedzi do zadań uczennica/uczeń pisze w Wordzie
 • po sprawdzeniu nauczycielka odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu

ILE TO KOSZTUJE

Egzamin ósmoklasisty:

 • Pakiet I: 2 wypracowania: rozprawka + opowiadanie / 60 zł
 • Pakiet II: 4 wypracowania: 2 rozprawki + 2 opowiadania / 120 zł
 • Pakiet III: 6 wypracowań: 3 rozprawki + 3 opowiadania / 180 zł
 • Test I: 60 zł
 • Test II: 120 zł
 • Test III: 180 zł
 • Arkusz egzaminacyjny: 60 zł

Egzamin maturalny w Formule 2015 („stara” matura) – poziom podstawowy:

 • Pakiet I: 2 rozprawki / 70 zł
 • Pakiet II: 4 rozprawki / 140 zł
 • Pakiet III: 6 rozprawek / 210 zł
 • Arkusz egzaminacyjny: 80 zł

Egzamin maturalny w Formule 2023 („nowa” matura) – poziom podstawowy:

 • Pakiet I: 2 wypracowania/100 zł
 • Pakiet II: 4 wypracowania/200 zł
 • Pakiet III: 6 wypracowań/300 zł
 • Arkusz egzaminacyjny: 110 zł

JAK KUPIĆ MATERIAŁY KOREPETYCYJNE

1. Uczeń wybiera dla siebie pakiet lub test, lub arkusz egzaminacyjny
2. Rodzic kontaktuje się z nauczycielem
e-mail: mail@polski-online.pl
tel. 603 087 048
3. Nauczycielka podaje dane do przelewu – w tytule przelewu proszę wpisać:
korepetycje – egzamin ósmoklasisty: Pakiet I lub Pakiet II, lub Pakiet III; Test I lub Test II, lub Test III, lub Arkusz – egzamin ósmoklasisty
korepetycje – egzamin maturalny w Formule 20215(„stara” matura): Pakiet I lub Pakiet II, lub Pakiet III, lub Arkusz – matura z języka polskiego 2015 – poziom podstawowy
korepetycje – egzamin maturalny w Formule 2023 („nowa” matura): Pakiet I lub Pakiet II, lub Pakiet III, lub Arkusz – matura z języka polskiego 2023 – poziom podstawowy
4. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie firmy, nauczycielka przesyła zamówiony materiał. Po sprawdzeniu odsyła prace na adres poczty elektronicznej podany w mailu.
5. Termin sprawdzenia prac
• do 10 dni od przesłania zadań na pocztę nauczycielki; data otrzymania zadań do sprawdzenia zostanie potwierdzona przez nauczycielkę
6. W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się z nauczycielką.

REGULAMIN

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały zawarte w Pakietach podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie materiałów w całości lub we fragmentach, modyfikowanie, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, udostępnianie, odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w internecie) zabronione.

PODZIEL SIĘ: