Przystanek matura – styczeń
MAJ 2023

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, „PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Przystanek matura

Styczeń 2022

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu maturalnego z języka polskiego

Motyw natury w wybranych utworach literackich

Zadanie 1
Natura o charakterze arkadyjskim została ukazana w utworze

A. „Serenada pasterska III”.
B. „Do Afrodyty”.
C. „Przynieś nam tu czarę, chłopcze…”

Zadanie 2
Natura zapewniająca człowiekowi poczucie bezpieczeństwa została ukazana w utworze

A. „Na dom w Czarnolesie”.
B. „Na lipę”.
C. „O żywocie ludzkim”.

Zadanie 3
Podobieństwo przemijania pór roku do zmienności życia ludzkiego zostało ukazane w utworze

A. „Pieśń o dobrej sławie”.
B. „Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…”
C. „Nie porzucaj nadzieję…”

Zadanie 4
Natura jako świadek miłosnych przeżyć bohaterów została ukazana w utworze

A. „Balon”.
B. „Laura i Filon”.
C. „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”.

Zadanie 5
Natura jako siła wymierzająca karę została ukazana w utworze

A. „Oda do młodości.
B. „Świtezianka”.
C. „Romantyczność”.

Zadanie 6
Obraz egzotycznej natury został ukazany w utworze

A. „Stepy akermańskie”.
B. „Lilie”.
C. „Świteź”.

Zadanie 7
Obraz wyidealizowanej natury potęgujący nostalgię za krajem został ukazany w utworze

A. „Śmierć Pułkownika”.
B. „Reduta Ordona”.
C. „Pan Tadeusz”.

Zadanie 8
Natura jako świadek walki o wolność ojczyzny została ukazana w utworze

A. „Gloria victis”.
B. „Mendel Gdański”.
C. „Katarynka”.

Zadanie 9
Natura jako źródło ucieczki od nastrojów dekadenckich została ukazana w utworze

A. „Evviva l’arte!”
B. „Z chałupy”.
C. „Melodia mgieł nocnych”.

Zadanie 10
Natura, której podporządkowane zostało życie ludzkie, została ukazana w utworze

A. „Chłopi”.
B. „Światło księżyca”.
C. „Padlina”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: