Szkoła podstawowa – kwiecień
LIPIEC 2019
Trening przed klasówką

Kwiecień 2019

Szkoła podstawowa
Ortografia: pisownia wyrazów z „ch”

Zadanie 1
Utwórz takie przymiotniki od podanych rzeczowników, w których „ch” wymieni się na „sz”.

A. strach –
B. puch –
C. blacha –
D. śmiech –
E. pycha –

Zadanie 2
Podane poniżej wyrazy przyporządkuj do punktów.

schować, schorzenie, schyłek, scharakteryzować, schowek, schnąć, schody

A. rzeczowniki:
B. czasowniki:

Zadanie 3
Dobierz w pary rymujące się wyrazy.

gmach, grzech, słuch, szach, duch, orzech

Zadanie 4
Uzupełnij zdania.

A. „Ch” piszemy, kiedy w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na …..
B. „Ch” piszemy, kiedy występuje po literze …..
C. „Ch” piszemy w zakończeniach rzeczowników: ….., ….., …..

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. strach – straszny.
B. puch – puszysty.
C. blacha – blaszany.
D. śmiech -śmieszny.
E. pycha – pyszny.

Zadanie 2
A. rzeczowniki: schorzenie, schyłek, schowek, schody.
B. czasowniki: schować, scharakteryzować, schnąć.

Zadanie 3
gmach – szach
grzech – orzech
słuch – duch

Zadanie 4
A. „Ch” piszemy, kiedy w innych formach tego samego wyrazu lub w wyrazach pokrewnych wymienia się na „sz„.
B. „Ch” piszemy, kiedy występuje po literze „s„.
C. „Ch” piszemy w zakończeniach rzeczowników: -ach, -ech, -uch.