Egzamin ósmoklasisty – styczeń
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Styczeń 2019

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: rozprawka na temat – “Popularność baśni w czasach współczesnych”

Chociaż mamy XXI wiek i żyjemy w stechnicyzowanym świecie, to według mnie bardzo chętnie sięgamy po baśnie.
Zacznę od tego, że ludzie lubią czytać takie książki, w których bohaterowie przeżywają barwne, niesamowite przygody. A taki jest właśnie świat baśni. Wiele emocji wzbudzają postaci podejmujące wyprawy w celu zdobycia ukrytych skarbów. Z wypiekami na twarzy czytamy o rycerzach ratujących księżniczki od złych smoków i czarownic.
Kolejna sprawa to taka, że popularność baśni we współczesnych czasach wynika z tego, że lubimy czuć dreszczyk strachu. Elementy grozy pojawiają się prawie we wszystkich baśniach. Warto chociażby przypomnieć złego wilka, który połknął Czerwonego Kapturka, złą królową czyhającą na zgubę Królewny Śnieżki czy wreszcie Babę Jagę, która uwięziła Jasia i Małgosię.
Poza tym lubimy czytać baśnie również dlatego, że pociąga nas świat fantazji, cudownych i niezwykłych wydarzeń. Chętnie polecielibyśmy na latającym dywanie w nieznane krainy, czy też za pomocą czapki niewidki mogli się stać na chwilę niewidzialnymi dla otoczenia. Któż z nas nie chciałby posiadać zaczarowanego stoliczka, który na nasze życzenie napełniałby się smacznymi i wykwintnymi daniami. A poza tym nie trzeba byłoby zmywać naczyń. Na pewno byłaby to pyszna zabawa.
Przede wszystkim popularność baśni bierze się z tego, że utwory te są wyrazem tęsknoty człowieka za sprawiedliwym światem, w którym dobro zostaje nagrodzone, a zło ukarane. Wzruszamy się, kiedy Kopciuszek, wcześniej nękany przez macochę i złe siostry, zostaje żoną księcia. Cieszymy się razem z Gerdą, która utarła nosa okrutnej Królowej Śniegu i uratowała Kaja.
W swoich rozważaniach nie mogę pominąć również i tego, że lubimy szczęśliwe zakończenia. Jesteśmy zadowoleni z postawy szewczyka Skuby, który nie tylko pokonał żarłocznego smoka wawelskiego, ale też otrzymał za żonę królewnę i razem żyli długo i szczęśliwie.
Na podstawie przytoczonych przeze mnie argumentów, z całą pewnością mogę stwierdzić, że baśnie cieszą się powodzeniem wśród współczesnych czytelników i na pewno będą popularne wśród następnych pokoleń miłośników książek.

Zadanie 1
A. Z akapitu 1. wypisz wyrażenie będące wprowadzeniem tezy.
……………………………………………………………………………………………………………………………
B. Podaj inny przykład podobnego wyrażenia.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 2
Przyporządkuj argumenty do akapitów.

Argument 1: chcemy, aby sprawiedliwości stało się zadość.
Argument 2: lubimy czytać o niezwykłych przygodach.
Argument 3: interesuje nas fantazja.
Argument 4: lubimy pomyślne zakończenia.
Argument 5: nieobcy jest nam niewielki lęk.

Akapit 1 –
Akapit 2 –
Akapit 3 –
Akapit 4 –
Akapit 5 –

Zadanie 3
Podane przykłady dopasuj do argumentów.

Przykład 1: nagroda dla szewczyka Skuby.
Przykład 2: posiadanie czapki niewidki.
Przykład 3: zdobycie ukrytych skarbów.
Przykład 4: wilk połykający Czerwonego Kapturka.
Przykład 5: ośmieszenie Królowej Śniegu.

Argument 1: lubimy czytać o niezwykłych przygodach.
Argument 2: nieobcy jest nam niewielki lęk.
Argument 3: interesuje nas fantazja.
Argument 4: chcemy, aby sprawiedliwości stało się zadość.
Argument 5: lubimy pomyślne zakończenia.

Zadanie 4
Podkreśl poprawną odpowiedź.

W podsumowaniu rozważań użyjemy sformułowania: Postaram się to udowodnić, odwołując się do przykładów/Przedstawione przeze mnie argumenty potwierdzają, że…

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. według mnie.
B. przykłady: uważam, że…, sądzę, że…, myślę, że…

Zadanie 2
Akapit 1 – Argument 2.
Akapit 2 – Argument 5.
Akapit 3 – Argument 3.
Akapit 4 – Argument 1.
Akapit 5 – Argument 4.

Zadanie 3
Przykład 1: nagroda dla szewczyka Skuby – Argument 5: lubimy pomyślne zakończenia.
Przykład 2: posiadanie czapki niewidki – Argument 3: interesuje nas fantazja.
Przykład 3: zdobycie ukrytych skarbów – Argument 1: lubimy czytać o niezwykłych przygodach.
Przykład 4: wilk połykający Czerwonego Kapturka – Argument 2: nieobcy jest nam niewielki lęk.
Przykład 5: ośmieszenie Królowej Śniegu – Argument 4: chcemy, aby sprawiedliwości stało się zadość.

Zadanie 4
W podsumowaniu rozważań użyjemy sformułowania: Postaram się to udowodnić, odwołując się do przykładów/Przedstawione przeze mnie argumenty potwierdzają, że…