Egzamin ósmoklasisty – luty
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Luty 2019

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: artykuł na temat – “Literatura pozwala poznać dawne czasy”

Zadanie 1
Z jakich elementów powinien składać się artykuł? Poniższe pojęcia uporządkuj chronologicznie.

podsumowanie, wprowadzenie do tematu, tytuł, argumenty wraz z przykładami, teza, zapowiedź dalszej części pracy

Zadanie 2
Jak napisać artykuł na temat “Literatura pozwala poznać dawne czasy”

A. Gromadzimy materiały.
I. Do podanych tytułów dopisz ich autorów.
“Żona modna” –
“Pan Tadeusz” –
“Krzyżacy” –

B. Rozwinięcie tematu
I. W jaki sposób w powyższych utworach zostały przedstawione dawne czasy? Do każdego tekstu podaj po trzy przykłady.

C. Podsumowanie

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
tytuł
wprowadzenie do tematu
teza
zapowiedź dalszej części pracy
argumenty wraz z przykładami
podsumowanie

Zadanie 2
A. I
“Żona modna” – Ignacy Krasicki.
“Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz.
“Krzyżacy” – Henryk Sienkiewicz.
B. II
“Żona modna” – zbytkowne życie szlachty, np. przebudowa dworku na wytworny pałac, umieszczenie w ogrodzie fontanny, altanki, wystawne przyjęcia, kosztowne stroje.
“Pan Tadeusz” – obyczaje szlacheckie, np. staropolska gościnność i grzeczność, uczty, tradycyjne potrawy, polowania, grzybobranie, zaręczyny.
“Krzyżacy” – zwyczaje i obyczaje rycerskie, np. pasowanie na rycerza, ślubowanie rycerskie, glejt albo list żelazny, rycerskie słowo honoru, wybawienie od śmierci.
C. Podsumowanie
Przykładowa odpowiedź: Dzięki literaturze możemy poznać przeszłość zarówno tę pozytywną jak i negatywną. Ta pierwsza ma korzystny wpływ na czytelnika, druga zaś powinna pobudzić odbiorcę do refleksji i zmiany niepożądanego zachowania.