Egzamin ósmoklasisty – maj
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Maj 2019

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: jak napisać współczesną wersję mitu

Temat: Prometeusz przenosi się do XXI wieku i zostaje wolontariuszem w organizacji charytatywnej.

Zadanie 1
Wpisz w puste miejsca wyrazy wybrane spośród poniższych tak, aby powstał plan wydarzeń mitu o Prometeuszu.

ukaranie, stworzenie, przybycie, podstęp, kradzież, otworzenie, nauczenie

A. ……………………….. człowieka.
B. ……………………….. ognia.
C. ……………………….. ludzi pożytecznych rzemiosł.
D. ……………………….. Pandory.
E. ……………………….. glinianej beczki.
F. ……………………….. Prometeusza wobec bogów.
F. ……………………….. Prometeusza.

Zadanie 2
Jakie cechy charakteru posiadał Prometeusz? Wybierz trzy spośród podanych.

tchórzliwy, odważny, obojętny, egoista, troskliwy, empatyczny.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 3
Podaj po jednym przykładzie zachowań Prometeusza, które zilustrują każdą z przypisanych mu cech. Odwołaj się do mitu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 4
W jakiej organizacji charytatywnej Prometeusz mógłby podjąć działania jako wolontariusz?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5
Na czym mogłaby polegać działalność Prometeusza? Podaj przykład.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. Stworzenie człowieka.
B. Kradzież ognia.
C. Nauczenie ludzi pożytecznych rzemiosł.
D. Przybycie Pandory.
E. Otworzenie glinianej beczki.
F. Podstęp Prometeusza wobec bogów.
F. Ukaranie Prometeusza.

Zadanie 2
odważny, troskliwy, empatyczny

Zadanie 3
Cecha: odważny, przykład – nie bał się sprzeciwić bogom.
Cecha: troskliwy, przykład – nauczył ludzi pożytecznych rzemiosł.
Cecha: empatyczny, przykład – współczuł ludziom w trudach ich życia.

Zadanie 4
Przykładowe organizacje charytatywne: pomoc dzieciom uzdolnionym z ubogich rodzin, pomoc ludziom starszym, pomoc osobom niepełnosprawnym.

Zadanie 5
Przykłady: organizowanie koncertów, dochód z których zostałby przeznaczony na pomoc dla potrzebujących, przekazywanie informacji o potrzebujących w mediach społecznościowych, powiadamianie za pomocą plakatów, ulotek, organizowanie spotkań informacyjnych.