Egzamin ósmoklasisty – czerwiec
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Czerwiec 2019

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: jak napisać współczesną wersję legendy

Temat: Szewczyk Skuba walczy z przeciwnościami losu

“O szewczyku Skubie” (streszczenie)

W grodzie Kraka dobrze się działo. Poddani żyli w dostatku, a książę troszczył się o swój lud. Pewnego razu na miasto spadło wielkie nieszczęście. W pieczarze pod zamkowym wzgórzem zamieszkał smok. Był to okrutny żarłok, który codziennie zjadał kilka krów, owiec, baranów. Kiedy tego było mało, zaczął pożerać ludzi. Na mieszkańców grodu padł blady strach. Książę ogłosił, iż śmiałek, który pokona potwora, otrzyma sowitą nagrodę. Wielu odważnych ludzi na próżno starało się zabić smoka. Wreszcie przed obliczem księcia stawił się krakowski szewczyk Skuba i ofiarował swoją pomoc. Kazał zabić barana, a jego wnętrzności wypchać siarką i smołą. Następnie podrzucił zwierzę przed grotę smoka. Potwór widząc smakowity kąsek, łapczywie zabrał się do jedzenia. Kiedy spożył posiłek, zachciało mu się pić, bo siarka paliła jego wnętrzności. Doczołgał się do Wisły i tak chłeptał wodę aż pękł. Wielka radość zapanowała w mieście.

Zadanie 1
Do wyrazu ‘okrutny’, który charakteryzuje smoka dopisz trzy synonimy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 2
O czym świadczą te synonimy? Podaj jedno wyjaśnienie.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 3
Czego symbolem może być smok z tej legendy? Podkreśl poprawny wyraz.

Smok może być symbolem zła/obżartucha.

Zadanie 4
Jakie cechy charakteru posiadał szewczyk Skuba? Wybierz trzy spośród podanych.

samolubny, odważny, obojętny, tchórzliwy, pomysłowy, pomocny
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5
Podaj po jednym przykładzie zachowań Skuby, które zilustrują każdą z przypisanych mu cech. Odwołaj się do legendy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 6
Z jakimi przeciwnościami losu zmagają się nastolatki ? Podaj dwa przykłady.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 7
W jaki sposób mógłby pomóc tym ludziom bohater legendy? Podaj przykład.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Na przykład: potworny, bezwzględny, drapieżny, brutalny, bezlitosny, srogi

Zadanie 2
Na przykład: podkreślają przerażającą naturę smoka, ukazują smoka jako istotę budzącą wielką grozę

Zadanie 3
Smok może być symbolem zła/obżartucha.

Zadanie 4
odważny, pomysłowy, pomocny

Zadanie 5
Cecha: odważny, przykład – nie zawahał się podjąć walki ze smokiem.
Cecha: pomysłowy, przykład – wymyślił podstęp, dzięki któremu smok został pokonany.
Cecha: pomocny, przykład – chciał wesprzeć mieszkańców grodu, którzy bali się smoka.

Zadanie 6
Na przykład: lęk przed przyszłością, przed złymi ocenami, strach przed odrzuceniem przez rówieśników, brak porozumienia z rodzicami, z rodzeństwem, obawy związane z wyglądem.

Zadanie 7
Na przykład: prowadzenie różnego rodzaju spotkań, warsztatów, organizowanie wyjazdów integracyjnych, podczas których młodzi ludzie próbowaliby się uporać z różnego rodzaju lękami, niedobrymi emocjami