Egzamin ósmoklasisty – sierpień
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Sierpień 2019

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Ignacy Krasicki – wiadomości na temat życia i twórczości

Zadanie 1
Uzupełnij puste miejsca w zdaniach wyrazami w odpowiedniej formie.

obiady czwartkowe, XVIII, dydaktyczny, Stanisław August Poniatowski

Ignacy Krasicki żył w ……………….. wieku. Popierał program reform …………………………………..
Uczestniczył w …………………………. Jego utwory miały charakter ………………………………………..

Zadanie 2
Ignacy Krasicki nie pisał

A. bajek.
B. satyr.
C. trenów.

Zadanie 3
Przeczytaj utwór “Kruk i lis”, a następnie odpowiedz na pytania.

Bywa często zwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym.
Kruk miał w pysku ser ogromny:
Lis niby skromny
Przyszedł do niego i rzekł: «Miły bracie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię.
Cóż to za oczy!
Ich blask aż mroczy!
Czyż można dostać
Takową postać?
A pióra jakie!
Lśniące, jednakie;
A jeśli nie jestem w błędzie,
Pewnie i głos śliczny będzie.»
Więc kruk w kantaty: skoro pysk rozdziawił,
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.

A. Kto opowiada o wydarzeniach?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
B. W kilku zdaniach przedstaw treść utworu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Czego alegorią jest lis, a jaką cechę prezentuje kruk?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
D. Zacytuj słowa będące morałem.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
E. Objaśnij, jak rozumiesz morał.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4
Jakie wady ludzkie zostały skrytykowane w poniższych morałach? Podaj po jednym przykładzie.

A. “Zawżdy znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie” –
B. “Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze” –
C. “I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył,/I ten, co bezpieczeństwo głupiemu powierzył” –

Zadanie 5
Podkreśl poprawne sformułowania.

A. bajki pisane są wierszem/prozą.
B. bajki zwierzęce mają charakter symboliczny/alegoryczny.
C. tematem bajek jest krytyka ludzkich wad/krytyka wad zwierząt.

Zadanie 6
Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F- jeśli jest fałszywe.

A. morał to nauka wynikająca z treści bajki.
B. bajka narracyjna posiada dłuższą fabułę.
C. bajka epigramatyczna ma fabułę ograniczoną do minimum.
D. bohaterami bajek są wyłącznie zwierzęta.

Zadanie 7
Do podanych sformułowań dotyczących cech bajki dopasuj odpowiadające im nazwy rodzajów literackich.

A. obecność dialogu i monologu –
B. o wydarzeniach opowiada narrator –
C. utwór pisany wierszem –

Zadanie 8
Do podanych sformułowań dotyczących bohaterki satyry “Żona modna” dopisz cechę tej postaci.

próżna, rozrzutna, kosmopolitka, nieczuła

A. wydaje pieniądze na zbytkowne rzeczy –
B. lekceważy służących –
C. liczą się dla niej tylko rzeczy materialne –
D. krytykuje rodzime tradycje –

Zadanie 9
Podkreśl poprawne sformułowania dotyczące pana Piotra bohatera satyry “Żona modna”.

A. bohater najlepiej czuje się na wsi/w mieście.
B. ożenił się z miłości/dla pieniędzy.
C. pan Piotr żyje skromnie/zależy mu na luksusie.
D. bohater potrafi wyperswadować żonie jej zachcianki/spełnia wszystkie zachcianki żony.

Zadanie 10
Uzupełnij puste miejsce w zdaniu.

Bajki i satyry Ignacego Krasickiego to utwory, które ……………….., uczą.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Ignacy Krasicki żył w XVIII wieku. Popierał program reform Stanisława Augusta Poniatowskiego. Uczestniczył w obiadach czwartkowych. Jego utwory miały charakter dydaktyczny.

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A. O wydarzeniach opowiada narrator.
B. Lis chciał zdobyć ser, który w dziobie trzymał kruk. Zaczął więc zachwalać wygląd ptaka oraz zasugerował, że pewnie i ten potrafi pięknie śpiewać. Kruk postanowił to udowodnić, otworzył dziób i upuścił ser. Na to tylko czekał lis. Porwał ser i uciekł.
C. Lis jest alegorią sprytu, kruk zaś prezentuje pychę.
D. “Bywa często zwiedzionym,/Kto lubi być chwalonym”.
E. Naiwna wiara w pochlebstwa może się źle skończyć.

Zadanie 4
A. bezwzględność w dążeniu do celu.
B. despotyzm ludzi sprawujących władzę.
C. brak przezorności, głupota, naiwność.

Zadanie 5
A. bajki pisane są wierszem/prozą.
B. bajki zwierzęce mają charakter symboliczny/alegoryczny.
C. tematem bajek jest krytyka ludzkich wad/krytyka wad zwierząt.

Zadanie 6
A. P
B. P
C. P
D. F

Zadanie 7
A. dramat.
B. epika.
C. liryka.

Zadanie 8
A. rozrzutna.
B. nieczuła.
C. próżna.
D. kosmopolitka.

Zadanie 9
A. bohater najlepiej czuje się na wsi/w mieście.
B. ożenił się z miłości/dla pieniędzy.
C. pan Piotr żyje skromnie/zależy mu na luksusie.
D. bohater potrafi wyperswadować żonie jej zachcianki/spełnia wszystkie zachcianki żony.

Zadanie 10
Bajki i satyry Ignacego Krasickiego to utwory, które bawiąc, uczą.