Egzamin ósmoklasisty – wrzesień
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Wrzesień 2019

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tekst literacki: Józef Ratajczak “Przed nocą”

Uprasza się zegar o ciszę,
niech noc gwiazdy pogasi,
a pająk, co nić przędzie ślicznie,
niech stanie wpół drogi i zaśnie.

Zaleca się muchom na palcach
chodzić, skrzydełkiem nie bzykać,
niech kurz nie tańczy już walca
i w drzewach
niech ścichnie muzyka.

Bo sen boi się gwaru,
nie wyjdzie wtedy ze szpary,
posiedzi w podłodze, płocie, ścianie
albo przez całe noce
będzie się wiercić na posłaniu.

Zadanie 1
Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Utwór mówi o okolicznościach, w jakich może pojawić się sen. P/F
B. W wierszu mowa jest o pracy zegarów. P/F

Zadanie 2
Podkreśl poprawne sformułowanie.

Podmiot mówiący wyraża swoje przeżycia bezpośrednio/poprzez opis sytuacji.

Zadanie 3
a. Określ środek stylistyczny: ‘Zaleca się muchom na palcach chodzić’.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
b. Jaką rolę w wierszu odgrywa ten środek stylistyczny?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4
Wyjaśnij, jaki związek z treścią wiersza ma jego tytuł.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Sformułowania: ‘uprasza się’, ‘zaleca się’ są charakterystyczne dla stylu

A. potocznego.
B. artystycznego.
C. urzędowego.

Zadanie 6
Uzupełnij schemat.

A. wyraz pochodny: skrzydełko
B. wyraz podstawowy:
C. podstawa słowotwórcza:
D. formant:

Zadanie 7
a. Z każdego zestawu wypisz nieodmienną część mowy.

A. cisza, o, pogasi, przędzie.
B. na, gwiazdy, noc, zegar.
C. walc, tańczy, drzewa, ze.

b. Podaj nazwę tych części mowy.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 8
Słowo ‘gwar’ zastąp takim wyrazem bliskoznacznym, w pisowni którego występuje ‘h’.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 9
a. Podaj autora i tytuł utworu, z którego pochodzi poniższy cytat
“Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?”
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Określ wymowę tych słów.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. F

Zadanie 2
Podmiot mówiący wyraża swoje przeżycia bezpośrednio/poprzez opis sytuacji.

Zadanie 3
a. uosobienie.
b. nadanie zwierzętom cech ludzkich.

Zadanie 4
Tytuł wskazuje na porę dnia, kiedy do snu przygotowują się ludzie i przyroda.

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A. wyraz pochodny: skrzydełko
B. wyraz podstawowy: skrzydło
C. podstawa słowotwórcza: skrzydeł-
D. formant: -ko

Zadanie 7
a. o, na, za
b. są to przyimki.

Zadanie 8
Np. hałas, harmider, huk.

Zadanie 9
a. Adam Mickiewicz II część “Dziadów”.
b. słowa te podkreślają nastrój niepewności, grozy.