Egzamin ósmoklasisty – maj
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Maj 2020

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tworzenie wypowiedzi: artykuł na temat – “Przyroda ważnym elementem w życiu człowieka”

A. Gromadzimy materiały
Do podanych tytułów dopisz ich autorów

1. “Na lipę” –
2. “Stepy akermańskie” –
3. “Balladyna” –

B. Rozwinięcie tematu
W jaki sposób w powyższych utworach został przedstawiony motyw przyrody? Do każdego tekstu podaj po trzy przykłady.

C. Podsumowanie

ODPOWIEDZI

A. 1 – Jan Kochanowski.
A. 2 – Adam Mickiewicz.
A. 3 – Juliusz Słowacki.

B. 1 We fraszce “Na lipę” bohaterką jest uosobiona lipa. Drzewo daje cień i umożliwia odpoczynek w upalne dni. Z jej nektaru pszczoły robią miód, który później “szlachci pańskie stoły”. W gałęziach drzewa ptaki znajdują schronienie i mogą bezpiecznie zakładać gniazda.
B. 2 W sonecie “Stepy akermańskie” została przedstawiona egzotyczna przyroda. Bo oto można “zobaczyć” rozległy step porośnięty bujną i kolorową roślinnością. “Usłyszeć” dojmującą ciszę, w której słychać nawet najmniejsze dźwięki – szelest traw, szmer lecących żurawi.
B. 3 W dramacie romantycznym tytułową bohaterkę “Balladynę” prześladują niesione przez wiatr szepty o zabitej siostrze, ślubne kwiaty wydają jej się splamione krwią. Podczas procesu towarzyszącego koronacji, niebo zasnuwają chmury, a piorun zabija okrutną królową.

C. Przyroda otacza człowieka, a my na co dzień nie zastanawiamy się, jaką może pełnić rolę w naszym życiu. A przecież daje ludziom rozmaite korzyści, wywołuje zachwyt swoim pięknem. Może też budzić przerażenie swoją potęgą.

PODZIEL SIĘ: