Egzamin ósmoklasisty – czerwiec
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Czerwiec 2018

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Erika Meyer-Glitza
“Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą” (fragment)

Dziewczynki mogą być dla siebie bardzo nieprzyjemne, nawet jeśli pięknie wyglądają. Lena musiała przekonać się o tym na własnej skórze, ponieważ była ofiarą bandy dziewczyn z klasy 4 a, i to już od kilku tygodni.
Być może padło właśnie na nią, ponieważ była szczególnie spokojna i nieśmiała. Być może dlatego, że jej rodzice byli bogaci i mieszkali w dużym domu, a Lena mogła sobie zawsze kupować ładne rzeczy. Ale wszystko to mogło być po prostu wynikiem zwykłej nudy.
Banda ta miała taką władzę nad Leną, że prawie obrzydło jej życie. Dziewczynka była często chora, niekiedy tylko dlatego, że nie miała odwagi pójść do szkoły.
Do bandy należały: Joasia, Sylwia, Jola i Sabina, ale najgorsza ze wszystkich była Monika. Najpierw wyśmiewały się z Leny. Robiły szydercze uwagi na jej temat i wszyscy pękali wtedy ze śmiechu. Potem mówiły pod jej adresem złe, zjadliwe słowa. Najbardziej bolało, gdy mówiły o niej “brzydka gęś”, ponieważ Lena sama uważała, że nie jest ładna. Była nawet przekonana, że jest najbrzydszą dziewczynką w całej szkole. Od tej pory próbowała ukryć swoją twarz pod długimi, pięknymi, jasnymi włosami. A wreszcie – i to było najgorsze – odebrały jej najlepszą przyjaciółkę. Rozpowiadały kłamstwa na temat Leny, a przyjaciółka we wszystko im uwierzyła. Teraz i ona należała do bandy, ale to był dopiero początek.

Zadanie 1
Oceń prawdziwość poniższych sformułowań. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. We fragmencie tekstu ukazane są relacje pomiędzy koleżankami z klasy. P/F
B. Każda z bohaterek traktowana jest w taki sam sposób. P/F

Zadanie 2
Na podstawie fragmentu tekstu wyjaśnij, w jaki sposób koleżanki odnosiły się do Leny.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 3
Na podstawie fragmentu tekstu sformułuj wniosek, który będzie stanowił przesłanie płynące z utworu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 4
Która z cech najlepiej odzwierciedla samopoczucie Leny?

A. zasępienie.
B. rozgoryczenie.
C. zatroskanie.

Zadanie 5
W kontekście zdania zastąp podkreślone wyrażenie jego synonimem.

Lena musiała przekonać się o tym na własnej skórze, ponieważ była ofiarą bandy dziewczyn z klasy […].

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 6
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

A. Koleżanki dokuczały Lenie, ponieważ ta była zuchwała. P/F
B. Rodzina Leny miała wszystkiego pod dostatkiem. P/F

Zadanie 7
Przeczytaj poniższy fragment.
“Rozpowiadały kłamstwa na temat Leny, a przyjaciółka we wszystko im uwierzyła”.
Na podstawie podanego fragmentu uzupełnij poniższe zdanie.

Przyjaciółka Leny była …………………………………….., ponieważ uwierzyła w to, co mówiły dziewczyny z klasy.

Zadanie 8
Wyrażenie ‘banda dziewczyn’ ma wymowę

A. neutralną.
B. pozytywną.
C. negatywną.

Zadanie 9
Wypowiedzenie ‘Teraz i ona należała do bandy, ale to był dopiero początek’ to przykład

A. zdania współrzędnie złożonego rozłącznego.
B. zdania współrzędnie złożonego przeciwstawnego.
C. zdania współrzędnie złożonego wynikowego.

Zadanie 10
Na podstawie powyższego fragmentu określ jedną cechę dowodzącą, że tekst jest utworem należącym do powieści młodzieżowej oraz podaj jeden przykład ilustrujący tę cechę.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. F

Zadanie 2
Wyśmiewały się z niej, kpiły, mówiły przykre, nieprzyjemne słowa.

Zadanie 3
Przemoc szkolna ze strony rówieśników wpływa negatywnie na młodych ludzi. Może prowadzić do przygnębienia.

Zadanie 4
B

Zadanie 5
Lena osobiście doświadczyła lekceważenia ze strony koleżanek.

Zadanie 6
A. F
B. P

Zadanie 7
Przykład: łatwowierna, naiwna, bezkrytyczna

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
Bohaterkami są nastolatki.
Ukazane są szkolne relacje pomiędzy rówieśniczkami.