Egzamin ósmoklasisty – wrzesień
MAJ 2024
Egzamin ósmoklasisty

Wrzesień 2020

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem literackim: Leopold Staff “Ogród przedziwny”

W przedziwnym mieszkam ogrodzie,
Gdzie żyją kwiaty i dzieci
I gdzie po słońca zachodzie
Uśmiech nam z oczu świeci.

Wodotrysk bije tu dziwny,
Co śpiewa jak śmiech i łkanie;
Krzew nad nim rośnie oliwny
Cichy jak pojednanie.

Różom, co cały rok wiernie
Kwitną i słodycz ślą woni,
Obwiązujemy lnem ciernie,
By nie raniły nam dłoni.

Żywim rój ptaków, co budzi
Ze snu nas rannym powiewem,
Ucząc nas iść między ludzi
Z dobrą nowiną i śpiewem.

I mamy ule bartnicze,
Co każą w pszczół nam iść ślady
I zbierać jeno słodycze
Z kwiatów, co kryją i jady.

I pielęgnujem murawę,
Plewiąc z niej chwasty i osty,
By każdy, patrząc na trawę,
Duszą, jak trawa, był prosty.

Zadanie 1
Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. “Ogród przedziwny” jest to tekst wierszowany.
B. W tekście nie ma rymów.

Zadanie 2
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1. – 3.

Wpływ przyrody na życie człowieka jest

A. korzystny
B. negatywny

1. stanowi zagrożenie dla człowieka
2. uczy człowieka dobroci i łagodności
3. podkreśla nadrzędną rolę człowieka

Zadanie 3
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Osoba mówiąca w wierszu wypowiada się wyłącznie we własnym imieniu.
B. Osoba mówiąca w wierszu wypowiada się w imieniu pewnej grupy ludzi.
C. Osoba mówiąca w wierszu ukrywa się za opisaną sytuacją liryczną.

Zadanie 4
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W tytule utworu zastosowano

A. porównanie.
B. epitet.
C. przenośnię.

Zadanie 5
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W utworze panuje nastrój

A. spokojny.
B. przygnębiający.
C. poważny.

Zadanie 6
Wyraz ‘wodotrysk’ to

A. zestawienie.
B. złożenie.
C. zrost.

Zadanie 7
Wyrazy ‘śmiech’ i ‘łkanie’ to przykłady.

A. synonimów.
B. homonimów.
C. antonimów.

Zadanie 8
Wyraz ‘ucząc’ to

A. imiesłów przysłówkowy uprzedni.
B. imiesłów przysłówkowy współczesny.
C. bezosobowa forma czasownika.

Zadanie 9
W puste miejsce wpisz wyraz tak, aby utworzyć zdanie zawierające poprawną informację.

Bartnik zajmował się hodowlą ………………………….. w barciach.

Zadanie 10
Wiersz “Ogród przedziwny” w swojej wymowie może zostać porównany do fraszki Jana Kochanowskiego

A. “Na zdrowie”.
B. “O doktorze Hiszpanie”.
C. “Na lipę”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. F

Zadanie 2
A 2

Zadanie 3
B

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
pszczół

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: