Egzamin ósmoklasisty – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Listopad 2020

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem literackim: Aleksander Minkowski „Dolina Światła” (fragment)

Doktor Jael podał mi rękę.
– Witamy cię w Dolinie Światła – powiedział głębokim, dźwięcznym głosem, kontrastującym z sylwetką olbrzyma i twarzą kwadratową, jakby wyrąbaną siekierą w drewnie. – Na pewno będziesz tutaj szczęśliwy.
Staliśmy w hallu wyłożonym kaflową mozaiką zimnej bieli i brązu, sufit był z przydymionego szkła, pod ścianami biegły wąskie czarne ławy. Ojciec nie patrzył na mnie. Chciałem coś do niego powiedzieć, zawołać rozpaczliwie, ale krtań była sucha, bezgłośna. Na znak doktora Jaela ojciec zrobił krok w moją stronę, położył mi ręce na ramionach:
– Do zobaczenia, Marcel. Przestrzegaj wszystkich zaleceń, bądź posłuszny panu doktorowi. Pisuj do domu raz na tydzień. Gdybyś czegoś potrzebował…
– Nie będzie potrzebował niczego – łagodnie przerwał mu doktor Jael. – Mamy tu wszystko, co może być potrzebne chłopcu. […]
– Kochasz swój dom? Nigdy nie przychodziło ci do głowy, żeby stamtąd uciec?
– Nigdy – odparłem. […]
– Wyobrażam sobie, co musi odczuwać dziecko, a potem dorastający chłopiec, gdy prawie nie widuje rodziców. Oboje na poważnych stanowiskach, ciągle zajęci, nieobecni, pochłonięci własnymi sprawami. Jeśli rozmowa, to pośpieszna, trochę sztywna, mentorska: “Jak w szkole? Masz może problem? Co byś chciał dostać na urodziny? Chyba za mało się uczysz, z chemii weźmiemy ci korepetytora. Musisz uprawiać jakiś sport, to rozwija. Nie wolno czytać do północy. […]

Zadanie 1
Oceń prawdziwość poniższych sformułowań. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Wydarzenia rozgrywają się w domu Marcela.
B. Przedstawiona została rozmowa chłopca z lekarzem.

Zadanie 2
Dokończ zadnie.

Chłopiec podczas pożegnania z ojcem zachowywał się ……………………………………………..

Zadanie 3
Jakie emocje towarzyszyły bohaterowi w czasie pożegnania z ojcem. Wymień dwa określenia.

A. ……………………………………………………..
B. ……………………………………………………..

Zadanie 4
Dokończ zdanie.

Przedmiotem rozmowy Marcela z doktorem Jaelem jest sytuacja chłopca w ………………………..

A. szkole.
B. domu rodzinnym.
C. klubie sportowym.

Zadanie 5
Podkreśl właściwy wyraz.

Rozmowa mentorska ma charakter ciekawy/pouczający.

Zadanie 6
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

A. Doktor Jael rozumiał sytuację, w jakiej był Marcel.
B. Lekarz nie miał wątpliwości co do skuteczności swoich działań.

Zadanie 7
Co w kontekście tego fragmentu tekstu może symbolizować światło? Podaj przykład.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zadanie 8
Wypowiedzenie ‘Jak w szkole?’ to

A. zdanie pojedyncze rozwinięte.
B. zdanie pojedyncze nierozwinięte.
C. równoważnik zdania.

Zadanie 9
Wyrażenie ‘Nie wolno’ zostało użyte w trybie

A. oznajmującym.
B. rozkazującym.
C. przypuszczającym.

Zadanie 10
Który z poniższych utworów należy do powieści młodzieżowej?

A. “Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza.
B. “Dolina Światła” Aleksandra Minkowskiego.
C. “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. F
B. P

Zadanie 2
Przykładowa odpowiedź: powściągliwie.

Zadanie 3
Przykładowe odpowiedzi: obawa, lęk.

Zadanie 4
B

Zadanie 5
pouczający

Zadanie 6
A. P
B. P

Zadanie 7
Przykładowa odpowiedź: W kontekście tego fragmentu tekstu światło może symbolizować nadzieję Marcela na pokonanie życiowych trudności.

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: