Egzamin ósmoklasisty – styczeń
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Styczeń 2021

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Tekst nieliteracki: Ryszard Kapuściński “Jadąc do Babadag” (fragment)

Tak. W Telkibanya nie było nic, nic oprócz wsi, która stała na swoim miejscu od setek lat. Szerokie, rozsiadłe domy kryły się w cieniu owocowych drzew. Siarkowa żółć ścian, ciemny brąz snycerki, rzeźbione odrzwia, okiennice i werandy trwały w doskonałej symbiozie z ciężką, barokową obfitością ogrodów. Wydawało się, że metafora osiadłości i zakorzenienia
zmaterializowała się tutaj w sposób idealny. Nie było ani jednego nowego domu, lecz żaden stary nie wymagał naprawy ani remontu. Byliśmy jedynymi obcymi, lecz nie przyciągaliśmy niczyjego wzroku.
Z przystanku w ciągu dnia odjeżdżały cztery autobusy. Czas stapiał się ze słonecznym światłem i koło południa całkowicie nieruchomiał. W gospodzie od rana siedzieli mężczyźni i bez pośpiechu sączyli palinkę na zmianę z piwem […]. To było jedno z tych miejsc, gdzie odczuwa się potrzebę pozostania bez wyraźnego powodu. Po prostu rzeczy są tam na swoich miejscach, a ludzie nie podnoszą głosu bez potrzeby ani nie wykonują gwałtownych ruchów.
Na zboczu nad wsią bielał cmentarz. Z okien domów snuł się zapach duszonej cebuli. Na straganach leżały stosy arbuzów i papryki. Z piwnicy wyszła kobieta ze szklanym dzbankiem pełnym wina. Ale w końcu wyruszyliśmy z Telkibanya, ponieważ nic tak nie szkodzi utopii jak nadzieja na jej trwałość.
Powrotna droga do Gonc biegła wśród lasów i bezkresnych słonecznikowych pól. Kierowca białej furgonetki mówił bez przerwy i kompletnie się nie przejmował, że nie rozumiemy. My też mówiliśmy. Słuchał uważnie i odpowiadał po swojemu. W Gonc zatrzymał się przed Domem Husyckim, ale nas nie interesowały zabytki.
Chcieliśmy oglądać stare kobiety, siedzące przed domami na głównej ulicy. Przypominały wygrzewające się w słońcu jaszczurki. Ich czarne stroje wchłaniały upał południa, a oczy patrzyły na świat nieruchomo i bez zdziwienia, ponieważ widziały już wszystko. Siedziały w gromadkach po trzy, po cztery i w całkowitej ciszy obserwowały upływ czasu […].
Takie rzeczy chcieliśmy oglądać, a nie Dom Husycki z jego „dziwacznym drewnianym łóżkiem, które wyciąga się jak szufladę ze stołu” – o czym wspominał przewodnik. Na głównej ulicy w Gonc działy się ciekawsze rzeczy niż te, które były już tylko historią. To nas kusiło, ponieważ życie składa się raczej z okruchów teraźniejszości, które zapadają w pamięć, i tak naprawdę tylko z tego składa się nasz świat […].

Zadanie 1
Z podanych pytań wybierz te, na które odpowiedzi zawarto we wskazanych akapitach tekstu.

A. Przez co prowadziła droga do Gonc?
B. Jak wyglądały domy w Telkibanya?
C. W jaki sposób spędzali czas mężczyźni?

Akapit

Pytanie

1.

2.

3.

Zadanie 2
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. O wydarzeniach opowiadają podróżni.
B. Telkibanya była nowoczesną wsią.

Zadanie 3
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tekstu wynika, że wioska Telkibanya to miejsce

A. zwyczajne.
B. okropne.
C. ciekawe.

Zadanie 4
Uzupełnij poniższe zdanie w taki sposób, aby zawierało prawdziwe informacje.

Tekst stanowi relacje z ……………….. wydarzeń i przedstawia ………………miejsce.

Zadanie 5
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Sformułowanie ‘barokowa obfitość ogrodów’ odnosi się do

A. ogrodów zaniedbanych.
B. ogrodów o bujnej i różnorodnej roślinności.
C. ogrodów starannie pielęgnowanych.

Zadanie 6
Wpisz podane wyrazy w odpowiednie miejsca w tabeli tak, aby utworzyć rodzinę wyrazów. Określ, do jakich części mowy należą wpisane słowa.

1. ogrodnik 2. ogród 3. ogrodniczka

Wyraz pochodny

Wyraz podstawowy

Wyraz pochodny

Część mowy

Część mowy

Część mowy

rzeczownik

Zadanie 7
Wskaż poprawne odpowiedzi.

Wyrażenie ‘rzeźbione odrzwia’ to A/B i zachodzi między nimi C/D.

A. przymiotnik i rzeczownik.
B. imiesłów przymiotnikowy bierny i rzeczownik.
C. związek rządu.
D. związek zgody.

Zadanie 8
Wypowiedzenie ‘Słuchał uważnie i odpowiadał po swojemu’ to

A. zdanie współrzędnie złożone.
B. zdanie podrzędnie złożone.
C. zdanie pojedyncze rozwinięte.

Zadanie 9
Określ części mowy w wypowiedzeniu ‘Na straganach leżały stosy arbuzów i papryki.’

A. na – ……………………………….
B. straganach – …………………….
C. leżały – ……………………………
D. stosy – ……………………………
E. arbuzów – ………………………
F. i – ………………………………..
G. papryki – ……………………..

Zadanie 10
Dokończ zdanie. Wskaż poprawną odpowiedź.

Krajobraz wiejski można odnaleźć w utworze
A. “Pan Tadeusz”.
B. “Opowieść wigilijna”.
C. “Kamienie na szaniec”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1

Akapit

Pytanie

1.

B

2.

C

3.

A

Zadanie 2
A. P
B. F

Zadanie 3
C

Zadanie 4
Tekst stanowi relacje z rzeczywistych wydarzeń i przedstawia prawdziwe miejsce.

Zadanie 5
B

Zadanie 6

Wyraz pochodny

Wyraz podstawowy

Wyraz pochodny

ogrodnik

ogród

ogrodniczka

Część mowy

Część mowy

Część mowy

rzeczownik

rzeczownik

rzeczownik

Zadanie 7
B D

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A. przyimek.
B. rzeczownik.
C. czasownik.
D. rzeczownik.
E. rzeczownik.
F. spójnik.
G. rzeczownik.

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: