Egzamin ósmoklasisty – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Luty 2021

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem nieliterackim: Joanna Olech “Dynastia Miziołków”, Wydawnictwo Literatura, Łódź 1994, (recenzja uczennicy, luty 2021)

Joanna Olech to autorka znanych i popularnych wśród młodszych i nieco starszych czytelników powieści. Jednym z takich utworów jest “Dynastia Miziołków”. Jest to powieść młodzieżowa.
Wydarzenia przedstawione są w formie pamiętnika i opowiada o nich Miziołek. Ma on 12 lat, a jego przydomek pochodzi od rymowanki, którą wypowiedział, kiedy był dwuletnim szkrabem. Mamiszon to jego mama, która chociaż nie potrafi gotować, systematycznie podejmuje się tego wyzwania. Papiszon to jego tata, pasją którego są komputery. Kaszydło to jego czteroletnia siostra, która uwielbia się przebierać. Mały Potwór to jego dwuletnia siostra. Domownikiem jest też Ogryzek, szczur, którego chłopiec dostał od Fify.
Miziołek opisuje zarówno to, co dzieje się w szkole, jak i życie domowe. A ponieważ jest bystrym obserwatorem niepozbawionym poczucia humoru, to wydarzenia, o jakich pisze są bardzo ciekawe i śmieszne. Pisze o swoich kolegach z klasy, z którymi świetnie się dogaduje i lubi z nimi spędzać czas, o nauczycielach, a zwłaszcza o wychowawczyni pani Barszcz, która nie ma poczucia humoru, gdyż nie śmieszą jej niewinne żarty uczniów. Opisuje szalone poczynania mamy, która co chwilę zmienia swoje zainteresowania, a to medytuje, a to gra na mandolinie, a to znów zaczyna pisać powieść. Opisuje też pomysły swojej siostry Kasi, która uwielbia donosić rodzicom o niezbyt pochlebnych poczynaniach brata. Miziołek czasami złości się na swoje siostry, które potrafią narobić bałaganu w jego pokoju, ale jest wobec nich troskliwy i opiekuńczy, a nawet od czasu do czasu poświęca się i idzie z nimi do teatru, chociaż uważa to za straszny obciach.
Dynastia Miziołków to wspierająca i kochająca się rodzina, a nieporozumienia, które czasami się pojawiają pomiędzy domownikami należy traktować z przymrużeniem oka.

Zadanie 1
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powyższy tekst jest recenzją

A. filmu.
B. książki.
C. spektaklu teatralnego.

Zadanie 2
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Miziołek to imię chłopca.
B. Utwór ma formę pamiętnika.

Zadanie 3
Jakie informacje powinny się znaleźć w części informacyjnej recenzji książki? Wymień 5 elementów.

A. ……………………………………………………………..
B. ……………………………………………………………..
C. ……………………………………………………………..
D. ……………………………………………………………..
E. ………………………………………………………………

Zadanie 4
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Stosunek recenzenta do omawianego utworu jest

A. krytyczny.
B. złośliwy.
C. życzliwy.

Zadanie 5
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Pisząc recenzję podkreślaj

A. obiektywny charakter swojej wypowiedzi.
B. subiektywny charakter swojej wypowiedzi.
C. neutralny charakter swojej wypowiedzi.

Zadanie 6
Wskaż słownictwo wyrażające ocenę.

A. niezwykły.
B. tytuł.
C. autor.
D. wspaniały.
E. znakomity.
F. efektowny.

Zadanie 7
Przyporządkuj bohaterom utworu właściwy opis. Dopisz odpowiednie oznaczenia literowe.

1. Miziołek –
2. Mamiszon –
3. Papiszon –
4. Kaszydło –
5. Mały Potwór –

A. co chwilę zmienia swoje zainteresowania.
B. bystry obserwator obdarzony poczuciem humoru.
C. najmłodsza osoba w rodzinie.
D. lubi donosić rodzicom na temat brata.
E. jego pasją są komputery.

Zadanie 8
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyraz ‘dynastia’ w tytule utworu można zastąpić słowem

A. społeczność.
B. rodzina.
C. dom.

Zadanie 9
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Utwór “Dynastia Miziołków” jest tekstem

A. fantasy.
B. realistycznym.
C. science-fiction.

Zadanie 10
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Motyw rodziny występuje w utworze

A. “Reduta Ordona” Adama Mickiewicza.
B. “Stepy akermańskie” Adama Mickiewicza.
C. “Zemsta” Aleksandra Fredry.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A. F
B. P

Zadanie 3
A. imię i nazwisko autora/autorki.
B. tytuł.
C. nazwa wydawnictwa.
D. miejsce i rok wydania.
E. gatunek literacki.

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A. D. E. F

Zadanie 7
1. B
2. A
3. E
4. D
5. C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: