Egzamin ósmoklasisty – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Marzec 2021

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem nieliterackim: wywiad z panią Marią Kot, plastyczką

Polski online: Proszę opowiedzieć kilka słów o sobie
Pani Maria: Ukończyłam studia z wychowania plastycznego na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej. Dzięki temu zyskałam uprawnienia do nauczania wychowania plastycznego zarówno w szkole podstawowej jak i w liceum.
Polski online: Jaka jest pani największa pasja?
Pani Maria: Moją pasją jest plastyka, a w głównej mierze malarstwo. Dlaczego takie rozróżnienie? Bo sztuki plastyczne to także grafika, rzeźba, architektura czy rzemiosło artystyczne.
Polski online: Jakie były początki tego zainteresowania?
Pani Maria: Kiedy byłam dzieckiem, to wielką przyjemność sprawiało mi rysowanie. Obrazki o rozmaitej tematyce sporządzałam kredkami woskowymi, świecowymi, farbami akwarelowymi czy plakatowymi. Jak widać sięgałam po różne środki, aby za ich pomocą narysować czy namalować na kartkach papieru swoje spostrzeżenia świata.
Polski online: W jaki sposób rozwija pani swoją pasję?
Pani Maria: Mam rozmaite sposoby. Czytam książki związane tematycznie z malarstwem. Na rynku księgarskim mamy ich pod dostatkiem. I tutaj staram się, będąc na przykład w księgarni, znaleźć ciekawie i rzetelnie napisaną książkę. Zdarza się, że publikacje są dla mnie niewystarczające zarówno pod względem merytorycznym jak i graficznym. Ale jednocześnie chcę powiedzieć, że dla osób, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w tej dziedzinie, a zwłaszcza dla dzieci, jest wiele ciekawych propozycji. Teksty napisane są zrozumiałym językiem, a dobór ilustracji jest przemyślany. Od czasu do czasu i ja kupuję tego rodzaju publikację. Zaopatruję się w albumy z reprodukcjami dzieł malarskich. Chociaż staram się ograniczać tego rodzaju zakupy (czynię to ze smutkiem), bo gabaryty albumów, co tu dużo mówić, są dość pokaźne, a przecież muszę znaleźć dla nich miejsce na półkach w moim mieszkaniu. Natomiast bardzo często korzystam z księgozbioru w bibliotekach, który zwiera wiele interesujących pozycji z dziedziny malarstwa.
Odwiedzam muzea, w których znajdują się obrazy. Interesują mnie wystawy czasowe, ale bardzo chętnie idę na wystawy stałe i za każdym razem, patrząc na obraz odkrywam dla siebie coś nowego i ważnego.
Od czasu do czasu chwytam za pędzel i paletę z farbami, aby namalować obraz.
Polski online: Dziękuję za rozmowę i życzę pięknego obcowania ze sztuką, głównie z malarstwem.

Zadanie 1
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Pojęcie ‘sztuki plastyczne’ odnosi się wyłącznie do malarstwa.
B. Sztuki plastyczne swym zakresem obejmują także inne dziedziny sztuki.

Zadanie 2
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Z tekstu wynika, że pasję, jaką jest malarstwo można rozwijać

A. chodząc wyłącznie na wystawy.
B. tylko przeglądając albumy z reprodukcjami dzieł malarskich.
C. w różnorodny sposób.

Zadanie 3
Uzupełnij poniższe zdanie w taki sposób, aby zawierało prawdziwe informacje.

Pani Maria Kot twierdzi, że swoje zainteresowania malarstwem rozwijała od ………………………….. lat, poprzez …………………………. obrazków o różnej tematyce.

Zadanie 4
Odpowiedz na poniższe pytania w taki sposób, aby wskazać cechy wywiadu.

A. Z kim przeprowadzona została rozmowa?
……………………………………………………………………………………………………….
B. Jaką formę ma tekst?
……………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 5
Wyrażenie ‘mieć pasję’ można zastąpić frazeologizmem

A. dotknąć bakcyla.
B. połknąć bakcyla.
C. zrozumieć bakcyla.

Zadanie 6
Wypowiedzenie ‘Odwiedzam muzea, w których znajdują się obrazy’ to zdanie podrzędnie złożone

A. dopełnieniowe.
B. podmiotowe.
C. przydawkowe.

Zadanie 7
Wyrażenie ‘kredkami woskowymi’ tworzy związek

A. rządu.
B. zgody.
C. przynależności.

Zadanie 8
W wyrazie ‘napisane’ głoska ‘i’

A. tworzy sylabę.
B. zmiękcza poprzedzającą spółgłoskę i nie tworzy sylaby.
C. zmiękcza poprzedzającą spółgłoskę i tworzy sylabę.

Zadanie 9
Wyrazem podstawowym, od którego zostało utworzone słowo ‘plastyczka’ jest

A. plastyka.
B. plastyk.
C. plastelina.

Zadanie 10
Rozpoznaj bohatera. Podaj autora i tytuł utworu, w którym ta postać występuje.

Gawędziarz, miłośnik polowań, mistrz gry na rogu, a przy tym doskonały kucharz.

A. bohater –
B. autor utworu –
C. tytuł utworu –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. F
B. P

Zadanie 2
C

Zadanie 3
Pani Maria Kot twierdzi, że swoje zainteresowania malarstwem rozwijała od najmłodszych lat, poprzez rysowanie/malowanie obrazków o różnej tematyce.

Zadanie 4
A. Rozmowa została przeprowadzona z plastyczką.
B. Tekst ma formę pytań i odpowiedzi.

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A. Wojski Hreczecha.
B. Adam Mickiewicz.
C. “Pan Tadeusz”.

PODZIEL SIĘ: