Egzamin ósmoklasisty – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Kwiecień 2021

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Rozprawka: “Czy każda zbrodnia powinna być osądzona i ukarana?”Napisz rozprawkę, w której rozważysz losy bohatera, który dopuścił się zbrodni. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i do innego tekstu literackiego.

Zbrodnią nazywamy umyślne pozbawienie życia człowieka. Jest to działanie, które ponosi za sobą konsekwencje prawne oraz potępienie mordercy. Problem postawiony w temacie z pozoru może wydawać się błahy, wręcz banalny. Wydaje mi się, że jest złożony. Na początku warto przedstawić tytułową bohaterkę dramatu Juliusza Słowackiego, Balladynę. Jest ona osobą okrutną, która dla zdobycia, a później utrzymania władzy posuwa się do zbrodni. Najpierw morduje swoją siostrę Alinę, co pozwala jej poślubić hrabiego Kirkora. A następnie dopuszcza się kolejnych mordów na tych, którzy mogli jej zaszkodzić. Z zimną krwią zabija Gralona, Grabca, rozkazuje Kostrynowi uśmiercić Pustelnika, by wreszcie pozbawić życia swojego rzekomego sprzymierzeńca. Balladyna została ukarana przez naturę, bo zginęła rażona piorunem. Można powiedzieć, że ta śmierć była sprawiedliwą zapłatą za jej przewinienia.
Jednak wydaje się, że bohaterka już za życia poniosła karę za swoje haniebne uczynki. Na jej czole pojawiła się niezmywalna, czerwona plama, która przypominała o zbrodni na siostrze. Poza tym dręczona była wyrzutami sumienia, których niczym nie mogła w stanie zagłuszyć. Ponadto nie potrafiła się cieszyć władzą przez strach przed zdemaskowaniem.
Kolejnym bohaterem, który dopuścił się zbrodni jest biblijny Kain. Kierując się zazdrością w okrutny sposób zabił swojego brata Abla. Nie poniósł za ten czyn śmierci, co może wydawać się niesprawiedliwością.
Wydaje mi się, że Kaina spotkała kara, mimo że uszedł z życiem. Przecież został wypędzony i naznaczony piętnem bratobójcy.
Na zakończenie mogę stwierdzić, że każda zbrodnia, niezależnie od motywów jej popełnienia, powinna być sprawiedliwie osądzona, a winny przestępstwa musi ponieść karę.

Zadanie 1
Uporządkuj schemat rozprawki.

wstęp, argumenty + przykłady, zakończenie, hipoteza, rozwinięcie, sformułowanie tezy

Zadanie 2
Jakie zagadnienie trzeba rozważyć w powyższej rozprawce?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 3
A. Z akapitu 1. wypisz wyrażenie będące wprowadzeniem hipotezy.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Podaj inny przykład podobnego wyrażenia.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 4
A. Odwołując się do dowolnego przykładu, powiedz w jakiej sprawie sąd na siebie wydaje Balladyna.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. Podaj słowa będące wyrazem ludowej moralności, a odnoszące się do sytuacji Balladyny.
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
Które wyrażenie będące synonimem słowa ‘zbrodnia’ ma charakter potoczny?

A. mord.
B. zabójstwo.
C. mokra robota.

Zadanie 6
Podaj wspólną cechę łączącą Balladynę z Kainem.
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7
A. Rozpoznaj bohatera. Podaj autora i tytuł utworu.

Brat Sędziego Soplicy, ojciec Tadeusza – …………………………………………………………………….

B. Na czym polegały jego

wina …………………………………………………………………………………………………………………………
kara ………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 8
Podkreśl poprawną odpowiedź.

W podsumowaniu rozważań w rozprawce użyjemy sformułowania: Postaram się to udowodnić, odwołując się do przykładów/Przedstawione przeze mnie argumenty potwierdzają, że…

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
wstęp: hipoteza
rozwinięcie: argumenty + przykłady
zakończenie: sformułowanie tezy

Zadanie 2
Zagadnienie do rozważenia w powyższej rozprawce to problem kary wymierzonej człowiekowi za popełnione przez niego winy, a konkretnie zbrodnię.

Zadanie 3
A. Wydaje mi się, że…
B. Przypuszczam, że…

Zadanie 4
A. Wydaje wyrok śmierci dla mordercy Aliny.
B. Nie ma winy bez kary.

Zadanie 5
C

Zadanie 6
Balladyna i Kain zamordowali swoje rodzeństwo z powodu zazdrości.

Zadanie 7
A. Jacek Soplica – ksiądz Robak
Adam Mickiewicz “Pan Tadeusz”

B. Jacek Soplica w stanie silnego wzburzenia zabił Stolnika Horeszkę.
Aby odpokutować swoje winy, wstępuje do zakonu, przybiera imię ksiądz Robak i poświęca się walce o wolność ojczyzny.

Zadanie 8
Postaram się to udowodnić, odwołując się do przykładów/Przedstawione przeze mnie argumenty potwierdzają, że…

PODZIEL SIĘ: