Egzamin ósmoklasisty – maj
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Maj 2021

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Motywy w lekturach obowiązkowych – wybrane przykłady

Zadanie 1
Pustka w domu po śmierci córki to motyw występujący w utworze

A. Tren I
B. Tren V
C. Tren VIII

Zadanie 2
Egzotyczny krajobraz to motyw występujący w utworze

A. “Stepy akermańskie”
B. “Pan Tadeusz”
C. “Balladyna”

Zadanie 3
Poświęcenie życia dla ojczyzny to motyw występujący w utworze

A. “Na lipę”
B. “Na dom w Czarnolesie”
C. “Śmierć Pułkownika”

Zadanie 4
Spryt i pycha to motywy występujące w utworze

A. “Dewotka”
B. “Kruk i lis”
C. “Ptaszki w klatce”

Zadanie 5
Wina i kara to motyw występujący w utworze

A. “Świtezianka”
B. “Kamienie na szaniec”
C. “Nie porzucaj nadzieje…”

Zadanie 6
Sąsiedzka niezgoda to motyw występujący w utworze

A. “Balladyna”
B. “Zemsta”
C. “Latarnik”

Zadanie 7
Wewnętrzna przemiana bohatera to motyw występujący w utworze

A. “Pan Tadeusz”
B. “Artysta”
C. “Reduta Ordona”

Zadanie 8
Samotność to motyw występujący w utworze

A. “Kamienie na szaniec”
B. “Zemsta”
C. “Opowieść wigilijna”

Zadanie 9
Emigracja to motyw występujący w utworze

A. “Latarnik”
B. “Quo vadis”
C. “Żona modna”

Zadanie 10
Przyroda to motyw występujący w utworze

A. II część “Dziadów”
B. “Szczur i kot”
C. “Balladyna”

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: