Egzamin ósmoklasisty – czerwiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Czerwiec 2021

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Bohaterowie z lektur obowiązkowych – wybrane przykłady

Zadanie 1
Urszulka to bohaterka

A. fraszek.
B. pieśni.
C. trenów.

Zadanie 2
Emilia Plater to bohaterka utworu

A. “Śmierć Pułkownika”
B. “Żona modna”.
C. “Stepy akermańskie”.

Zadanie 3
Telimena to bohaterka utworu

A. “Zemsta”.
B. II część “Dziadów”.
C. “Pan Tadeusz”.

Zadanie 4
Strzelec to bohater utworu

A. “Świtezianka”.
B. “Balladyna”.
C. “Kamienie na szaniec”.

Zadanie 5
Ebenezer Scrooge to bohater utworu

A. “Mały Książę”.
B. “Opowieść wigilijna”.
C. “Latarnik”.

Zadanie 6
Petroniusz to bohater utworu

A. “Quo vadis”.
B. “Syzyfowe prace”.
C. “Artysta”.

Zadanie 7
Rudy-Jan Bytnar to bohater utworu

A. II część “Dziadów”.
B. “Kamienie na szaniec”.
C. “Opowieść wigilijna”.

Zadanie 8
Alina to bohaterka utworu

A. “Żona modna”.
B. “Pan Tadeusz”.
C. “Balladyna”.

Zadanie 9
Klara to bohaterka utworu

A. “Śmierć Pułkownika”.
B. “Zemsta”.
C. “Świtezianka”.

Zadanie 10
Widmo Złego Pana to bohater utworu

A. II część “Dziadów”.
B. “Reduta Ordona”.
C. “Quo vadis”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: