Egzamin ósmoklasisty – lipiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Lipiec 2021

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Miejsca wydarzeń w lekturach obowiązkowych – wybrane przykłady

Zadanie 1
Bohaterka utworu “Śmierć Pułkownika” A. Mickiewicz umiera w

A. lesie.
B. chacie leśnika.
C. zamku.

Zadanie 2
Bohaterowie utworu “Żona modna” I. Krasickiego zamieszkali w

A. leśniczówce.
B. pałacu ziemskim.
C. majątku pana Piotra.

Zadanie 3
Bohaterowie utworu “Reduta Ordona” A. Mickiewicza bronią

A. fortu.
B. ratusza.
C. kościoła.

Zadanie 4
Bohaterowie utworu “Świtezianka” A. Mickiewicza spotykali się nad brzegiem

A. rzeki Świteź.
B. morza Świteź.
C. jeziora Świteź.

Zadanie 5
Głównym miejscem wydarzeń w utworze “Pan Tadeusz” A. Mickiewicza jest

A. zamek w Rzymie.
B. dworek w Soplicowie.
C. pałac w Warszawie.

Zadanie 6
Wydarzenia w utworze “Opowieść wigilijna” Ch. Dickensa rozgrywają się w

A. Londynie.
B. Paryżu.
C. Madrycie.

Zadanie 7
Gimnazjum, do którego uczęszczał Marcin Borowicz, bohater utworu “Syzyfowe prace” S. Żeromskiego znajdowało się w

A. Gawronkach.
B. Owczarach.
C. Klerykowie.

Zadanie 8
Wydarzenia w utworze II część “Dziadów” A. Mickiewicza rozgrywają się w

A. cmentarnej kaplicy w mieście.
B. kościelnej kaplicy na wsi.
C. cmentarnej kaplicy na wsi.

Zadanie 9
W utworze “Balladyna” J. Słowackiego miejscem wydarzeń są rejony

A. jeziora Gopło.
B. rzeki Nogat.
C. jeziora Świteź.

Zadanie 10
W utworze “Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego głównym miejscem wydarzeń jest

A. Warszawa po II wojnie światowej.
B. okupowana Warszawa.
C. zabór pruski.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: