Egzamin ósmoklasisty – sierpień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Sierpień 2021

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Czas wydarzeń w lekturach obowiązkowych – wybrane przykłady

Zadanie 1
Czas wydarzeń w utworze “Reduta Ordona” A. Mickiewicza to powstanie

A. styczniowe.
B. listopadowe.
C. grudniowe.

Zadanie 2
Wydarzenia przedstawione w utworze “Świtezianka” A. Mickiewicza rozgrywają się

A. wieczorem.
B. w południe.
C. o poranku.

Zadanie 3
Wydarzenia przedstawione w utworze “Pan Tadeusz” A. Mickiewicza rozgrywają się

A. w kilka dni lata 1811 roku.
B. w jeden wiosenny dzień 1812 roku.
C. w kilka dni lata 1811 roku i jeden wiosenny dzień 1812 roku.

Zadanie 4
Akcja opowiadania “Opowieść wigilijna” Ch. Dickensa rozgrywa się w

A. XIX wieku w czasie świąt Bożego Narodzenia.
B. XX wieku w czasie świąt Bożego Narodzenia.
C. XIX wieku w czasie Wielkanocy.

Zadanie 5
Akcja powieści “Quo vadis” H. Sienkiewicza rozgrywa się

A. w ostatnich latach panowania cesarza Nerona.
B. na początku panowania cesarza Nerona.
C. w ostatnich latach panowania króla Nerona.

Zadanie 6
Wydarzenia przedstawione w utworze “Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego rozgrywają się

A. od czerwca 1838 roku do końca sierpnia 1943 roku.
B. od czerwca 1940 roku do końca sierpnia 1944 roku.
C. od czerwca 1939 roku do końca sierpnia 1943 roku.

Zadanie 7
Wydarzenia przedstawione w utworze “Mały Książę” A. de Saint-Exupery’ego rozgrywają się w ciągu

A. tygodnia.
B. ośmiu dni.
C. miesiąca.

Zadanie 8
Akcja w utworze II część “Dziadów” A. Mickiewicza rozgrywa się

A. wieczorem 1 listopada.
B. nocą z 1 na 2 listopada.
C. nocą z 2 na 3 listopada.

Zadanie 9
Wydarzenia przedstawione w utworze “Balladyna” J. Słowackiego rozgrywają się w ciągu

A. czterech dni.
B. dwóch miesięcy.
C. pół roku.

Zadanie 10
Akcja utworu w “Zemście” A. Fredry trwa

A. dwanaście miesięcy.
B. dwa lata.
C. jeden dzień.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: