Egzamin ósmoklasisty – styczeń
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Styczeń 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Jan Brzechwa “Akademia pana Kleksa”- ogólne wiadomości o bohaterach

Zadanie 1
Uczniami Akademii byli chłopcy, imiona których zaczynały się na literę

A. “B.
B. “C”.
C. “A”.

Zadanie 2
Uczniów w Akademii było

A. 24.
B. 12.
C. 20.

Zadanie 3
W Akademii nie było ucznia o imieniu

A. Albert.
B. Adrian.
C. Anastazy.

Zadanie 4
Dyrektorem Akademii był

A. Ambroży Kleks.
B. Abelard Kleks.
C. Arkadiusz Kleks.

Zadanie 5
Bohater o imieniu Mateusz był uczonym

A. astronomem.
B. szpakiem.
C. fizykiem.

Zadanie 6
Bohaterem, który jednocześnie opowiada o wydarzeniach jest

A. Aleksander Niezgódka.
B. Antoni Niezgódka.
C. Adaś Niezgódka.

Zadanie 7
Cudowną czapkę ofiarował Mateuszowi

A. doktor Paj-Chi-Wo.
B. profesor Paj-Chi-Wo.
C. magister Paj-Chi-Wo.

Zadanie 8
W fabryce dziur i dziurek pracował inżynier

A. Bogusław Kopeć.
B. Bogumił Kopeć.
C. Bogumił Kopała.

Zadanie 9
Lalkę Alojzego stworzył

A. strażak Filip.
B. fryzjer Filon.
C. fryzjer Filip.

Zadanie 10
Akademię zniszczył

A. pan Kleks.
B. fryzjer Filip.
C. Adaś Niezgódka.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: