Egzamin ósmoklasisty – luty
LIPIEC 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Luty 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

C. S. Lewis “Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”- ogólne wiadomości o bohaterach

Zadanie 1
Piotr rządził Narnią jako

A. książę Piotr Wspaniały.
B. król Piotr Wspaniały.
C. król Piotr Wielki.

Zadanie 2
Zuzanna rządziła Narnią jako

A. królowa Zuzanna Łagodna.
B. królowa Zuzanna Ładna.
C. księżniczka Zuzanna Łagodna.

Zadanie 3
Edmund rządził Narnią jako

A. król Edmund Spolegliwy.
B. książę Edmund Sprawiedliwy.
C. król Edmund Sprawiedliwy.

Zadanie 4
Łucja rządziła Narnią jako

A. księżniczka Łucja Mądra.
B. królowa Łucja Mężna.
C. królowa Łucja Dzielna.

Zadanie 5
Biała Czarownica miała na imię

A. Jaris.
B. Jadis.
C. Jaspis.

Zadanie 6
Syn Władcy Zza Morza miał na imię

A. Adam.
B. Abelard.
C. Aslan.

Zadanie 7
Faun miał na imię

A. Tumnus.
B. Tumor.
C. Tomus.

Zadanie 8
Sługą Białej Czarownicy był

A. Krasnal.
B. Krasnolud.
C. Karzeł.

Zadanie 9
Szefem Tajnej Policji Królewskiej był

A. wilk Maugrim.
B. wilk Mocarny.
C. lis Maugrim.

Zadanie 10
Gospodynią w domu u Profesora była

A. pani Małgorzata.
B. ochmistrzyni Macready.
C. pani Macready.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: