Egzamin ósmoklasisty – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Marzec 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

A. Mickiewicz II część “Dziadów” – ogólne wiadomości o bohaterach

Zadanie 1
Obrzędowi dziadów przewodzi

A. mnich.
B. ksiądz.
C. Guślarz.

Zadanie 2
W skład Chóru wchodzili

A. ludzie mieszkający w pobliżu kościoła.
B. mieszkańcy wioski uczestniczący w obrzędzie.
C. mędrcy z pobliskiego miasteczka.

Zadanie 3
Duchy lekkie to

A. Józio i Rózia.
B. Józio i Zuzia.
C. Franio i Rózia.

Zadanie 4
Duch ciężki to Widmo Złego

A. Szlachcica.
B. Pana.
C. Ojca.

Zadanie 5
Duch pośredni to

A. pasterka Kazia.
B. nimfa Zosia.
C. pasterka Zosia.

Zadanie 6
Wina ducha ciężkiego polegała na tym, że

A. krzywdził swoich poddanych.
B. prowadził wesołe życie.
C. roztrwonił swój majątek.

Zadanie 7
Wina duchów lekkich polegała na tym, że

A. nie chciały zdobywać wiedzy.
B. w ich życiu nie było trosk i zmartwień.
C. były nieposłuszne wobec rodziców.

Zadanie 8
Wina ducha pośredniego polegała na tym, że

A. dziewczyna lekceważyła uczucia innych.
B. dziewczyna była okrutna dla rodzeństwa.
C. dziewczyna sprzeciwiała się woli rodziców.

Zadanie 9
Ptaki nocne wymierzają karę

A. Widmu Złego Pana.
B. dzieciom.
C. dziewczynie.

Zadanie 10
Uczucie pustki między niebem a ziemią towarzyszy

A. pasterce Zosi.
B. dzieciom.
C. Widmu Złego Pana.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
A

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: