Egzamin ósmoklasisty – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Kwiecień 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Juliusz Słowacki “Balladyna” – ogólne wiadomości o bohaterach

Zadanie 1
Pustelnik to w rzeczywistości

A. król Popiel II.
B. książę Popiel III.
C. król Popiel III.

Zadanie 2
Królowa jeziora Gopło miała na imię

A. Goplanka.
B. Goplana.
C. Gopllanna.

Zadanie 3
Sługami królowej jeziora byli

A. Skierka i Chochlik.
B. Iskierka i Chochlik.
C. Skierka i Chochołek.

Zadanie 4
Matka Aliny i Balladyny jest nazywana

A. Wdową.
B. Matulą.
C. Mateńką.

Zadanie 5
“Czarnowłosa, ciemnooka o blond cerze” to

A. Goplana.
B. Alina.
C. Balladyna.

Zadanie 6
“Jasnowłosa, z niebieskimi oczami, o różanej cerze” to

A. Balladyna.
B. Alina.
C. Goplana.

Zadanie 7
Hrabia, “pan czterowieżowy” to

A. Kirkor.
B. Fon Kostryn.
C. Gralon.

Zadanie 8
Syn organisty dbający o jedzenie i picie to

A. Filon.
B. Grabiec.
C. Pustelnik.

Zadanie 9
Naczelnik straży w zamku Kirkora to

A. Gralon.
B. Filon.
C. Fon Kostryn.

Zadanie 10
Pasterz żyjący w świecie poetyckiej wyobraźni to

A. Filon.
B. Chochlik.
C. Skierka.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: