Egzamin ósmoklasisty – maj
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Maj 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Wybrane motywy w lekturach obowiązkowych

Zadanie 1
Dom po śmierci dziecka to motyw występujący w utworze

A. “Tren V” Jana Kochanowskiego.
B. “Tren VIII” Jana Kochanowskiego.
C. “Tren VII” Jana Kochanowskiego.

Zadanie 2
Wzór żołnierza to motyw występujący w utworze

A. “Świtezianka” Adama Mickiewicza.
B. “Zemsta” Aleksandra Fredry.
C. “Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza.

Zadanie 3
Śmierć na polu walki to motyw występujący w utworze

A. “Reduta Ordona” Adama Mickiewicza.
B. “Latarnik” Henryka Sienkiewicza.
C. II część “Dziadów” Adama Mickiewicza.

Zadanie 4
Tradycje szlacheckie to motyw występujący w utworze

A. “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
B. “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.
C. “Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa.

Zadanie 5
Podróż to motyw występujący w utworze

A. “Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupery.
B. “Balladyna” Juliusza Słowackiego.
C. II część “Dziadów” Adama Mickiewicza.

Zadanie 6
Władca to motyw występujący w utworze

A. “Świtezianka” Adama Mickiewicza.
B. “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
C. “Tren VII” Jana Kochanowskiego.

Zadanie 7
Sąsiedzka niezgoda to motyw występujący w utworze

A. “Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza.
B. “Reduta Ordona” Adama Mickiewicza.
C. “Zemsta” Aleksandra Fredry.

Zadanie 8
Zbrodnia i jej konsekwencje to motyw występujący w utworze

A. “Balladyna” Juliusza Słowackiego.
B. “Latarnik” Henryka Sienkiewicza.
C. “Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa.

Zadanie 9
Dorastanie w czasie wojny to motyw występujący w utworze

A. “Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.
B. II część “Dziadów” Adama Mickiewicza.
C. “Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

Zadanie 10
Starość to motyw występujący w utworze

A. “Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa.
B. “Świtezianka” Adama Mickiewicza.
C. “Śmierć Pułkownika” Adama Mickiewicza.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: