Egzamin ósmoklasisty – czerwiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Czerwiec 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Adam Mickiewicz – ogólne wiadomości na temat twórczości

Zadanie 1
Adam Mickiewicz tworzył w

A. II połowie XIX wieku.
B. I połowie XIX wieku.
C. II połowie XVIII wieku.

Zadanie 2
Adam Mickiewicz nie napisał

A. dramatów.
B. ballad.
C. powieści.

Zadanie 3
A. Utwór “Świtezianka” to

1. ballada.
2. sonet.
3. dramat.

B. W utworze “Świtezianka” nie ma motywu

1. przemiany bohatera.
2. przyrody.
3. elementów fantastycznych.

Zadanie 4
A. Utwór II część “Dziadów” to

1. tragedia.
2. dramat romantyczny.
3. komedia.

B. W utworze II część “Dziadów” nie ma motywu

1. cierpienia.
2. obrzędu.
3. przyrody.

Zadanie 5
A. Utwór “Pan Tadeusz” to

1. epopeja.
2. powieść obyczajowa.
3. powieść realistyczna.

B. W utworze “Pan Tadeusz” nie ma motywu

1. zemsty.
2. buntu przeciw dorosłym.
3. historii.

Zadanie 6
A. Utwór “Stepy akermańskie” to

1. bajka.
2. fraszka.
3. sonet.

B. W utworze “Stepy akermańskie” nie ma motywu

1. podróży.
2. walki.
3. egzotycznego krajobrazu.

Zadanie 7
A. Utwór “Śmierć Pułkownika” należy do

1. epiki.
2. dramatu.
3. liryki.

B. W utworze “Śmierć Pułkownika” nie ma motywu

1. bohaterstwa.
2. żołnierza.
3. sąsiedzkiej niezgody.

Zadanie 8
A. Utwór “Reduta Ordona” to

1. poemat opisowo-refleksyjny.
2. nowela.
3. pieśń.

B. W utworze “Reduta Ordona nie ma motywu

1. patrioty.
2. chciwości.
3. odwagi.

Zadanie 9
W którym szeregu występują bohaterowie ze znanych ci utworów Adama Mickiewicza?

A. Jacek Soplica, Emilia Plater, strzelec, Dyndalski.
B. Józio i Rózia, Sędzia Soplica, Ordon, ksiądz Robak.
C. Emilia Plater, Guślarz, Petroniusz, Wojski.

Zadanie 10
Odwołanie do “Pana Tadeusza” znalazło się w utworze

A. “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
B. “Balladynie” Juliusza Słowackiego.
C. “Latarniku” Henryka Sienkiewicza.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A. 1
B. 1

Zadanie 4
A. 2
B. 3

Zadanie 5
A. 1
B. 2

Zadanie 6
A. 3
B. 2

Zadanie 7
A. 3
B. 3

Zadanie 8
A. 1
B. 2

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: