Egzamin ósmoklasisty – lipiec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Lipiec 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Jan Kochanowski – ogólne wiadomości na temat twórczości

Zadanie 1
Jan Kochanowski tworzył w

A. XVI wieku.
B. XV wieku.
C. XVIII wieku.

Zadanie 2
Jan Kochanowski nie napisał

A. fraszek.
B. epopei.
C. pieśni.

Zadanie 3
A. Utwór “Na lipę” to

1. pieśń
2. fraszka.
3. tren.

B. W utworze “Na lipę” nie ma motywu

1. ojczyzny.
2. przyrody.
3. wsi.

Zadanie 4
A. Utwór “Nie porzucaj nadzieje…” to

1. dramat.
2. fraszka.
3. pieśń.

B. W utworze “Nie porzucaj nadzieje…” nie ma motywu

1. przemienności losu.
2. postawy stoickiej.
3. patriotyzmu.

Zadanie 5
“Tren V” to

1. pieśń.
2. fraszka.
3. tren.

B. W utworze “Tren V” nie ma motywu

1. Fortuny.
2. bólu rodziców.
3. śmierci dziewczynki.

Zadanie 6
A. Utwór “Na dom w Czarnolesie” to

1. fraszka.
2. sonet.
3. oda.

B. W utworze “Na dom w Czarnolesie” nie ma motywu

1. podróży.
2. domu.
3. życia rodzinnego.

Zadanie 7
A. “Tren VII” to

1. pieśń.
2. tren.
3. hymn.

B. W utworze “Tren VII” nie ma motywu

1. dziecięcych ubranek.
2. rozpaczy ojca.
3. dorastania.

Zadanie 8
A. Utwór “Serce roście, patrząc na te czasy…” to

1. sielanka.
2. pieśń.
3. limeryk.

B. W utworze “Serce roście, patrząc na te czasy…” nie ma motywu

1. przemiany wewnętrznej bohatera.
2. czystego sumienia.
3. radości z życia.

Zadanie 9
A. Utwór “O doktorze Hiszpanie” to

A. fraszka.
B. hymn.
C. dytyramb.

B. W utworze “O doktorze Hiszpanie” nie ma motywu

1. obyczajów dworskich.
2. ludzkich wad.
3. natury.

Zadanie 10
A. “Tren VIII” to

1. epitafium.
2. tren.
3. elegia.

B. W utworze “Tren VIII” nie ma motywu

1.pustki po stracie dziecka.
2. winy i kary.
3. wyidealizowanego obrazu zmarłej dziewczynki.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A. 2
B. 1

Zadanie 4
A. 3
B. 3

Zadanie 5
A. 3
B. 1

Zadanie 6
A. 1
B. 1

Zadanie 7
A. 2
B. 3

Zadanie 8
A. 2
B. 1

Zadanie 9
A. 1
B. 3

Zadanie 10
A. 2
B. 2

PODZIEL SIĘ: