Egzamin ósmoklasisty – wrzesień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Wrzesień 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Czesław Miłosz „Dar” – praca z tekstem

Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem.
Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.

Zadanie 1
Utwór zbudowany jest

A. z wersów.
B. ze zwrotek.
C. z wersów i refrenu.

Zadanie 2
W wierszu wypowiada się

A. autor.
B. narrator.
C. podmiot liryczny.

Zadanie 3
Tytułowym „darem” w wierszu jest

A. piękna pogoda.
B. szczęśliwy dzień.
C. ogród.

Zadanie 4
Osoba mówiąca w wierszu jest szczęśliwa, ponieważ

A. może pracować w ogrodzie.
B. planuje podróż żaglówką.
C. jest zadowolona ze swojego życia.

Zadanie 5
Nastrój wiersza jest

A. przygnębiający.
B. refleksyjny.
C. smutny.

Zadanie 6
Pierwszy wers ma formę

A. równoważnika zdania.
B. zdania pojedynczego rozwiniętego.
C. zdania pojedynczego nierozwiniętego.

Zadanie 7
Wyraz ‘opadła’ występuje w

A. czasie teraźniejszym, aspekcie niedokonanym.
B. czasie przeszłym, aspekcie niedokonanym.
C. czasie przeszłym, aspekcie dokonanym.

Zdanie 8
Do rodziny wyrazu ‘ogród’ nie należy wyraz

A. ogródek.
B. podgrodzie.
C. ogrodnik.

Zadanie 9
Pisownię wyrażenia ‘nie znałem’ można objaśnić tą samą regułą ortograficzną, co pisownię wyrażenia

A. nie idąc.
B. nie najlepszy.
C. nie umiałem.

Zadanie 10
„Kolibry przystawały nad kwiatami kapryfolium” to

A. porównanie.
B. epitet.
C. przenośnia.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie2
C

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: