Egzamin ósmoklasisty – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Październik 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Jan Kochanowski „Na lipę” – praca z tekstem

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie,
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawyższej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie.
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają.
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie,
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.

Zadanie 1
Utwór ma budowę

A. stychiczną.
B. stroficzną bez refrenu.
C. stychiczną z refrenem.

Zadanie 2
Podmiotem lirycznym w wierszu jest

A. poeta.
B. lipa.
C. ogrodnik.

Zadanie 3
Utwór jest przykładem wiersza

A. wolnego.
B. sylabicznego.
C. białego.

Zadanie 4
W wierszu występują rymy

A. parzyste.
B. przeplatane.
C. okalające.

Zadanie 5
W wierszu występują rymy

A. męskie.
B. żeńskie.
C. nijakie.

Zadanie 6
Wiersz to

A. pieśń.
B. tren.
C. fraszka.

Zadanie 7
W przypadku lipy został zastosowany taki środek stylistyczny jak

A. ożywienie.
B. uosobienie.
C. powtórzenie.

Zadanie 8
Wypowiedzenie „Gościu, siądź pod mym liściem…” to przykład

A. inwokacji.
B. pytania retorycznego.
C. apostrofy.

Zadanie 9
Utwór jest pochwałą życia

A. zgodnego z naturą.
B. leniwego.
C. rozrzutnego.

Zadanie 10
W wierszu nie występuje motyw

A. wsi.
B. przyrody.
C. patriotyzmu.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadnie 5
B

Zadanie 6
C

Zadnie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
A

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: