Egzamin ósmoklasisty – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Listopad 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Jan Kochanowski „Tren VII” – praca z tekstem

Nieszczęsne ochędóstwo, żałosne ubiory
Mojej najmilszej cory!
Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie,
Żalu mi przydajecie?
Już ona członeczków swych wami nie odzieje –
Nie masz, nie masz nadzieje!
Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany…
Już letniczek pisany
I uploteczki wniwecz, i paski złocone,
Matczyne dary płone.
Nie do takiej łożnice, moja dziewko droga,
Miała cię mać uboga
Doprowadzić! Nie takąć dać obiecowała
Wyprawę, jakąć dała
Giezłeczkoć tylko dała a lichą tkaneczkę;
Ojciec ziemie brełeczkę
W główki włożył. – Niestetyż, i posag, i ona
W jednej skrzynce zamkniona!

Zadanie 1
Utwór ma budowę

A. stroficzną bez refrenu.
B. stychiczną.
C. stychiczną z refrenem.

Zadanie 2
Podmiot liryczny wypowiada się w

A.1 osobie liczby pojedynczej.
B. 3 osobie liczby pojedynczej.
C. 1 osobie liczby mnogiej.

Zadanie 3
Utwór rozpoczyna się od

A. apostrofy do Urszulki.
B. apostrofy do ubranek zmarłej Urszulki.
C. pytania retorycznego do ubranek zmarłej Urszulki.

Zadanie 4
Widok dziecięcych sukienek

A. przywołuje wspomnienia niedawnego szczęścia.
B. potęguje rozpacz ojca po stracie córeczki.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 5
Użyte w wierszu wyrazy: ‘letniczek’, ‘uploteczki’, ‘członeczki’ są przykładem

A. zdrobnień.
B. zgrubień.
C. antonimów.

Zadanie 6
Użyte w wierszu zdrobnienia

A. podkreślają młody wiek zmarłej.
B. wyrażają ojcowską czułość.
C. obie odpowiedzi są poprawne.

Zadanie 7
‘Sen żelazny, twardy, nieprzespany’ to metafora

A. śmierci.
B. odpoczynku.
C. letargu.

Zadanie 8
Trumna jako skrzynka to przykład

A. epitetu.
B. eufemizmu.
C. synonimu.

Zadanie 9
Wyprawka weselna i strój do trumny zestawione zostały na zasadzie

A. kontrastu.
B. podobieństwa.
C. identyczności.

Zadanie 10
W utworze nie występuje motyw

A. radości życia.
B. cierpienia.
C. śmierci.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: