Egzamin ósmoklasisty – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Grudzień 2022

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Charles Dickens „Opowieść wigilijna” – praca z tekstem epickim

Jasny, pogodny, mroźny dzień, jeden z tych, które rzeźwią i rozweselają duszę, pobudzając krew do energiczniejszego krążenia. Promieniejące słońce, jasne niebo, czyste powietrze, wesoły odgłos dzwonów!
Wspaniale! Zachwycająco!
— Co to dziś mamy za dzień? — zapytał przez okno małego chłopca w odświętnym ubraniu, który zatrzymał się przed oknem może dlatego, żeby się Scrooge’owi przypatrzeć.
— Co? — mruknął chłopiec mocno zdziwiony.
— Pytam, jaki dzień dziś mamy, mój chłopaczku — powtórzył Sorooge.
— Dzisiaj? Oczywiście Boże Narodzenie — odparł chłopiec.
— Boże Narodzenie? — szepnął Sorooge. — Więc go nie straciłem. Duchy dokonały
wszystkiego w ciągu jednej nocy. Rozumie się, że mogą one robić wszystko, co im się
żywnie podoba. Kto by o tym śmiał wątpić. Wiadomo, że są wszechwładne. Hej! Pójdź
tu bliżej, miły chłopaczku!
— Czego pan sobie życzy?
— Czy wiesz, gdzie jest sklep z drobiem? Z bitym drobiem? O tam, na rogu drugiej
ulicy.
— Wiem. Znam doskonale ten sklep.
— Mądry chłopak! — szepnął do siebie Scrooge. — Inteligentny chłopak! Bardzo
roztropny chłopak.
A głośno dodał:
— Nie wiesz przypadkiem, czy nie sprzedali tego wielkiego indyka, który wczoraj
wieczorem jeszcze wisiał w oknie wystawy? Tego największego?
[…]
Wisi tam jeszcze.
— Czy być może?! — zawołał Scrooge uradowany — A więc biegnij i kup go.
— Ależ nie, wcale nie żartuję — zapewniał Scrooge — mówię najzupełniej serio. Idź,
kup tego indyka i każ go przynieść tutaj, a ja wskażę, komu go należy doręczyć.
[…]
— Poślę tego indyka mojemu pomocnikowi — szeptał do siebie Scrooge, zacierając
ręce i uśmiechając się wesoło. — Ręczę, że ani mu na myśl nie przyjdzie, kto mu go
przysyła. To figiel, co się zowie!
Napisał adres niezupełnie pewną ręką, zszedł na dół otworzyć drzwi i czekać tam na
indyka.
[…]
Ogoliwszy się, przywdział najlepsze ubranie i wyszedł przejść się nieco.
[…]
Z założonymi w tył rękoma Scrooge szedł z wolna, patrząc na wszystkich z wesołym uśmiechem. Miał tak sympatyczną minę, że trzech czy czterech jegomościów, już w dobrych humorach, zaczepiło go słowami:
— Dzień dobry! Życzymy wesołych świąt!
Scrooge często potem zapewniał, że nigdy w życiu nie słyszał słów, które by równie
przyjemnie brzmiały.

Zadanie 1
O wydarzeniach opowiada

A. narrator pierwszoosobowy.
B. narrator trzecioosobowy.
C. główny bohater.

Zadanie 2
Dialog postaci ma formę mowy

A. zależnej.
B. pozornie zależnej.
C. niezależnej.

Zadanie 3
Wydarzenia rozgrywają się

A. o poranku w Boże Narodzenie.
B. wieczorem w Boże Narodzenie.
C. po południu w Boże Narodzenie.

Zadanie 4
Scrooge poprosił chłopca o

A. przyniesienie choinki z lasu.
B. kupienie indyka.
C. upieczenie pierników.

Zadanie 5
Srooge chciał dać prezent swojemu

A. bratankowi.
B. siostrzeńcowi.
C. pracownikowi.

Zadanie 6
Z powodu świąt Scrooge był

A. radosny.
B. przygnębiony.
C. obojętny.

Zadanie 7
Powyższy tekst rozpoczyna się od opisu

A. przedmiotu.
B. krajobrazu.
C. świątecznego posiłku.

Zadanie 8
Środek stylistyczny – Wspaniale! to przykład

A. apostrofy.
B. wykrzyknienia.
C. pytania retorycznego.

Zadanie 9
Wyrażenie ‘Boże Narodzenie’ to przykład

A. złożenia.
B. zrostu.
C. zestawienia.

Zadanie 10
Powyższy przykład tekstu jest charakterystyczny dla utworu

A. obyczajowego.
B. science-fiction.
C. kryminalnego.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
B

Zadanie 5
C

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: