Egzamin ósmoklasisty – styczeń
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Styczeń 2023

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Jan Kochanowski „Tren VIII” – praca z tekstem

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,
Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!
Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,
Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.
Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować
Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,
To tego, to owego wdzięcznie obłapiając
I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.
Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,
Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu.
Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje.

Zadanie 1
Utwór ma budowę

A. stroficzną bez refrenu.
B. stychiczną.
C. stychiczną z refrenem.

Zadanie 2
Podmiot liryczny wypowiada się w

A.1 osobie liczby pojedynczej.
B. 3 osobie liczby pojedynczej.
C. 1 osobie liczby mnogiej.

Zadanie 3
Utwór jest przykładem wiersza

A. sylabicznego.
B. wolnego.
C. białego.

Zadanie 4
Utwór rozpoczyna się od

A. apostrofy do domu rodzinnego.
B. pytania retorycznego do Urszulki.
C. apostrofy do Urszulki.

Zadanie 5
Podmiot liryczny podkreśla

A. pustkę, która nastała w domu po śmierci Urszulki.
B. zmartwienie rodzeństwa Urszulki po jej wyjeździe z domu.
C. pustkę, która nastała po opuszczeniu przez Urszulkę domu.

Zadanie 6
Obraz domu przed i po śmierci Urszulki przedstawiony jest na zasadzie

A. podobieństwa.
B. kontrastu.
C. identyczności.

Zadanie 7
W wierszu podmiot liryczny prezentuje

A. wady Urszulki.
B. swoje zalety.
C. zalety Urszulki.

Zadanie 8
Dom bez Urszulki stał się

A. głośny i pusty.
B. cichy i pusty.
C. cichy i zatłoczony.

Zadanie 9
Obraz Urszulki jest

A. realistyczny.
B. obiektywny.
C. wyidealizowany.

Zadanie 10
W wierszu nie ma motywu

A. miłości rodzicielskiej.
B. przyrody.
C. rozpaczy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ
Zadanie 1
B

Zadnie 2
A

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: