Egzamin ósmoklasisty – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Luty 2023

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Ignacy Krasicki „Bajki” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Bajka jako gatunek

A. należy do epiki.
B. należy do liryki.
C. jest utworem synkretycznym.

Zadanie 2
Bajki, ucząc pewnych zachowań, mają charakter

A. dydaktyczny.
B. szkolny.
C. kształceniowy.

Zadanie 3
Pouczenie wypowiedziane pośrednio lub wyrażone wprost to

A. przysłowie.
B. morał.
C. frazeologizm.

Zadanie 4
Krótkie, zazwyczaj czterowersowe o ograniczonej fabule to bajki

A. epigramatyczne.
B. narracyjne.
C. schematyczne.

Zadanie 5
Rozbudowane, posiadające dłuższą fabułę to bajki

A. opisowe.
B. epigramatyczne.
C. narracyjne.

Zadanie 6
Bajki zwierzęce mają charakter

A. symboliczny.
B. alegoryczny.
C. metaforyczny.

Zadanie 7
Naiwna wiara w pochlebstwa źle się kończy, to przesłanie bajki

A. ”Dewotka”.
B. „Kruk i lis”.
C. „Ptaszki w klatce”.

Zadanie 8
Za wolnością może tęsknić tylko ktoś, kto jej doświadczył, to przesłanie bajki

A. „Ptaszki w klatce”.
B. „Kruk i lis”.
C. „Dewotka”.

Zadanie 9
Należy wystrzegać się fałszywej pobożności, to przesłanie bajki

A. ”Kruk i lis”.
B. „Ptaszki w klatce”.
C. „Dewotka”.

Zadanie 10
W bajkach nie występuje motyw

A. ludzkich wad.
B. dobra i zła.
C. przemiany bohatera.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
A

Zadanie 5
C

Zadanie 6
B

Zadanie 7
B

Zadanie 8
A

Zadanie 9
C

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: