Egzamin ósmoklasisty – marzec
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Marzec 2023

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Adam Mickiewicz „Świtezianka” – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Autorem utworu jest

A. Juliusz Słowacki.
B. Aleksander Fredro.
C. Adam Mickiewicz.

Zadanie 2
Utwór jest

A. balladą.
B. opowiadaniem.
C. dramatem.

Zadanie 3
Akcja utworu rozgrywa się

A. na początku XIX wieku.
B. w nieokreślonym czasie.
C. na przełomie XVIII i XIX wieku.

Zadanie 4
Akcja utworu rozgrywa się

A. w mieście.
B. na wsi.
C. nad brzegami jeziora Świteź.

Zadanie 5
O wydarzeniach opowiada

A. narrator.
B. podmiot liryczny.
C. jeden z bohaterów.

Zadanie 6
Świtezianka to

A. mieszkanka wioski.
B. nimfa wodna, która przybrała postać dziewczyny.
C. mieszkanka miasteczka.

Zadanie 7
Strzelec to

A. młody człowiek, myśliwy z boru.
B. młody człowiek, mieszkaniec miasta.
C. młody człowiek, mieszkaniec wioski.

Zadanie 8
Strzelec poniósł karę, ponieważ

A. bez pożegnania opuścił dziewczynę.
B. zaniedbywał swoją pracę.
C. złamał przysięgę wierności.

Zadanie 9
Przyroda ukazana w utworze

A. tworzy tylko tło dla wydarzeń.
B. jest siłą, która ma wpływ na ludzkie losy.
C. zapewnia człowiekowi bezpieczeństwo.

Zadanie 10
W utworze dominuje nastrój

A. beztroski.
B. pogodny.
C. grozy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: