Egzamin ósmoklasisty – maj
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Maj 2023

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Lektury obowiązkowe – ogólne informacje

Zadanie 1
I. Autorem utworu „Reduta Ordona” jest

A. Juliusz Słowacki.
B. Adam Mickiewicz.
C. Aleksander Fredro.

II. Utwór opowiada o wydarzeniach z czasów

A. powstania styczniowego.
B. Wiosny Ludów.
C. powstania listopadowego.

III. W utworze nie występuje motyw

A. ludzkich wad.
B. poświęcenia życia dla ojczyzny.
C. śmierci na polu bitwy.

Zadanie 2
I. Autorem utworu „Świtezianka” jest

A. Adam Mickiewicz.
B. Aleksander Fredro.
C. Ignacy Krasicki.

II. Utwór opowiada o

A miłości i karze.
B. zdradzie i karze.
C. miłości, zdradzie i karze.

III. W utworze nie występuje motyw

A. elementów fantastycznych.
B. natury.
C. patriotyzmu.

Zadanie 3
I. Autorem utworu „Pan Tadeusz” jest

A. Henryk Sienkiewicz.
B. Jan Kochanowski.
C. Adam Mickiewicz.

II. Utwór opowiada o

A. życiu polskiej szlachty w I połowie XVIII wieku.
B. życiu polskiej szlachty na przełomie XVIII i XIX wieku.
C. życiu polskiej szlachty w drugiej połowie XIX wieku.

III. W utworze nie występuje motyw

A. walki o niepodległość.
B. przemiany bohatera.
C. elementów fantastycznych.

Zadanie 4
I. Autorem utworu „Opowieść wigilijna” jest

A. Charles Dickens.
B. Henryk Sienkiewicz.
C. Adam Mickiewicz.

II. Utwór opowiada o

A. wyjeździe z Londynu skąpca Ebenezera Scrooge’a.
B. przemianie skąpca Ebenezera Scrooge’a podczas Wielkanocy.
C. przemianie skąpca Ebenezera Scrooge’a podczas wigilii Bożego Narodzenia.

III. W utworze nie występuje motyw

A. natury.
B. rodziny.
C. wędrówki.

Zadanie 5
I. Autorem utworu „Latarnik” jest

A. Henryk Sienkiewicz.
B. Adam Mickiewicz.
C. Aleksander Fredro.

II. Utwór opowiada o

A. życiu polskiego żołnierza.
B. życiu emigranta oraz jego tęsknocie za utraconą ojczyzną.
C. podróżach polskiego emigranta.

III. W utworze nie występuje motyw

A. samotności.
B. starości.
C. wewnętrznej przemiany.

Zadanie 6
I. Autorem utworu „Quo vadis” jest

A. Juliusz Słowacki.
B. Henryk Sienkiewicz.
C. Charles Dickens.

II. Utwór opowiada o

A. rozkwicie chrześcijaństwa.
B. rozwoju starożytnego Rzymu.
C. upadku pogańskiego Rzymu i narodzinach chrześcijaństwa.

III. W utworze nie występuje motyw

A. wspólnoty.
B. walki dobra ze złem.
C. sąsiedzkiej niezgody.

Zadanie 7
I. Autorem utworu „Kamienie na szaniec” jest

A. Aleksander Fredro.
B. Jan Kochanowski.
C. Aleksander Kamiński.

II. Utwór przedstawia

A. wojenne losy grupy warszawskich harcerzy.
B. przebieg Powstania Warszawskiego.
C. walki polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.

III. W utworze nie występuje motyw

A. młodości.
B. podróży.
C. walki w obronie kraju.

Zadanie 8
I. Autorem utworu II część „Dziadów” jest

A. Ignacy Krasicki.
B. Juliusz Słowacki.
C. Adam Mickiewicz.

II. Utwór przedstawia

A. chrześcijańskie Święto Zmarłych.
B. pogański obrzęd poświęcony zmarłym.
C. pogański obrzęd poświęcony Hadesowi.

III. W utworze nie występuje motyw

A. winy i kary.
B. cierpienia.
C. ojczyzny.

Zadanie 9
I. Autorem utworu „Balladyna” jest

A. Jan Kochanowski.
B. Juliusz Słowacki.
C. Ignacy Krasicki.

II. Utwór opowiada

A. historię Balladyny, która kierowana żądzą władzy dokonuje kolejnych zbrodni.
B. historię rządów sprawowanych przez Balladynę.
C. o początkach państwa polskiego.

III. W utworze nie występuje motyw

A. władzy.
B. zbrodni.
C. tolerancji.

Zadanie 10
I. Autorem utworu „Zemsta” jest

A. Aleksander Kamiński.
B. Adam Mickiewicz.
C. Aleksander Fredro.

II. Utwór opowiada o

A. sporze o mur graniczny między sąsiadami.
B. kłótni o zamek między krewnymi.
C. sporze o spadek.

III. W utworze nie występuje motyw

A. przyrody.
B. miłości.
C. obrazu polskiej szlachty.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
I B
II C
III A

Zadanie 2
I A
II C
III C

Zadanie 3
I C
II B
III C

Zadanie 4
I A
II C
III A

Zadanie 5
I A
II B
III C

Zadanie 6
I B
II C
III C

Zadanie 7
I C
II A
III B

Zadanie 8
I C
II B
III C

Zadanie 9
I B
II A
III C

Zadanie 10
I C
II A
III A

PODZIEL SIĘ: