Egzamin ósmoklasisty – październik
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Październik 2023

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem literackim: Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza” (fragment)

W dwa dni zostały zakończone egzaminy z geometrii oraz wszystkie inne i w piątek wieczorem Ania powróciła do domu, zmęczona, ale z wyrazem triumfu na twarzy. Diana oczekiwała ją na Zielonym Wzgórzu i przywitały się jak po kilkuletnim rozstaniu.
– Jakże się cieszę, że cię widzę znowu! Wiekiem mi wydawało czas twojej nieobecności. No i jakże ci się powiodło, Aniu? […]
Kiedy po trzech tygodniach lista przyjętych nie ukazała się jeszcze, Ania czuła, że nie potrafi dłużej znieść tego wyczekiwania. Straciła apetyt i zaczęła się mniej zajmować codziennymi sprawami Avonlea. […] Lecz oto jednego wieczora nadeszła wielka nowina. […] Spostrzegła Dianę pędzącą pomiędzy jodłami, przez most, na wzgórze, powiewającą dziennikiem trzymanym w ręce. Ania skoczyła z miejsca, zrozumiawszy natychmiast, co ta gazeta zawiera. Oto lista przyjętych została ogłoszona! Uczuła zawrót głowy, a serce poczęło bić silnie, aż do bólu. Nie mogła postąpić ani jednego kroku. Godziną wydała jej się chwila, podczas której Diana przebiegła schody, sień i wpadła do pokoju, nie zapukawszy nawet z wielkiego wzruszenia.
– Aniu, zdałaś! – zawołała. Zdałaś najlepiej!… Ty i Gilbert, oboje… w jednym rzędzie… lecz twoje nazwisko jest pierwsze! Ach, jaka jestem dumna! […]

Zadanie 1
Oceń prawdziwość poniższych sformułowań. Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe.

A. We fragmencie tekstu ukazane są emocje Ani przed opublikowaniem wyniku egzaminu.
B. Do egzaminu przystąpili: Ania, Diana. Gilbert.

Zadanie 2
Który wyraz najtrafniej określa stan emocjonalny Ani? Wskaż poprawną odpowiedź.

A. lęk.
B. niepewność.
C. przerażenie.

Zadanie 3
W jaki sposób oczekiwanie na wynik egzaminu wpłynęło na zachowanie Ani? Zacytuj świadczące o tym zdanie.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Zadanie 4
Podaj przykład niewerbalnego zachowania Ani, kiedy dziewczynka zobaczyła biegnącą w jej kierunku Dianę z gazetą w dłoni.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

Zadanie 5
W jaki sposób Diana zareagowała na wynik egzaminu Ani? Odpowiedź zawrzyj w zdaniu współrzędnie złożonym.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 6
Do poniższego argumentu napisz stosowny przykład, odwołując się do przytoczonego tekstu.

Argument: Diana była przyjaciółką Ani.
Przykład:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7
Które przysłowie najtrafniej określa przyjaźń łączącą Anię i Dianę? Wskaż poprawną odpowiedź.

A. Przyjaciele to złodzieje czasu.
B. Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł.
C. Przyjaźń z fortuną na świecie chodziła.

Zadanie 8
– Aniu, zdałaś! – zawołała.
To wypowiedzenie to przykład mowy

A. pozornie zależnej.
B. zależnej.
C. niezależnej.

Zadanie 9
Dokończ zdanie.

Pisownię wyrażenia ’nie zapukawszy’ można objaśnić taką samą regułą co pisownię wyrażenia

A. nie pukać.
B. nie zapukał.
C. nie wyszedłszy.

Zadanie 10
Z pierwszego zdania tekstu wypisz spójniki współrzędne.

…………………………………………………………………………………………………

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. F

Zadanie 2
B

Zadanie 3
Straciła apetyt i zaczęła się mniej zajmować codziennymi sprawami Avonlea.

Zadanie 4
Przykłady: zakręciło jej się w głowie, odczuwała silne bicie serca, nie mogła zrobić kroku

Zadanie 5
Diana bardzo się ucieszyła i pogratulowała Ani.

Zadanie 6
Przykład: Dziewczynka wspierała Anię i była bardzo dumna z uzyskania przez przyjaciółkę najlepszego wyniku na egzaminie.

Zadanie 7
B

Zadanie 8
C

Zadanie 9
C

Zadanie 10
Spójniki współrzędne: oraz, i, ale

PODZIEL SIĘ: