Egzamin ósmoklasisty – listopad
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Listopad 2023

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem literackim: Aleksander Fredro „Zemsta” (fragment)

Aleksander Fredro
„Zemsta” (fragment)

SCENA CZWARTA
(Papkin, Podstolina ze drzwi prawych)

PODSTOLINA
Wszak mówiłam — albo koty,
Albo Papkin nam się zjawił.

PAPKIN
Żartobliwej pełna weny,
Podstolino! pół anioła!
Kolosalny wzorze cnoty
Pośród hemisfernej sceny,
Strojny w miłość, lubość, wdzięki!
Pozwól kornie ugiąć czoła
I na śniegu twojej ręki
Złożyć ustek wyciśnienie.
(całuje w rękę)
Sługa, służka uniżony.

PODSTOLINA
Cóż sprowadza w nasze strony?

PAPKIN
Miłe wszystkim nam zdarzenie.

PODSTOLINA
Tym zdarzeniem?

PAPKIN
Twe zamęście.

PODSTOLINA
Moje?

PAPKIN
Właśnie miałem szczęście
Mieć u siebie na wieczerzy
Lorda Pembrok, kilku panów,
Cały tuzin szambelanów,
Dam niewiele, ale jakich!

PODSTOLINA
Któż z kim swata?…

PAPKIN
Szmer się szerzy:
Za mąż idzie piękna Hanna.
Ten zapewnia, ów nie wierzy,
Ale każdy z ócz mych czyta.
Wtem miledi, bóg-kobieta,
Lecz w zazdrości diablik mały,
Wciąż mnie szczypiąc pod serwetą,
Na pół z płaczem dwakroć pyta:
„Skąd masz styczność z Hanny losem?”
Ach, spokojną bądź w tej mierze —
Szepnę w uszko wdzięcznym głosem —
Przyjaciela Hanna bierze.

PODSTOLINA
Ależ kogo? powiedz, kogo?

PAPKIN
Wszyscy wybór chwalą zgodnie…
Bo nie chwalić jakże mogą!

PODSTOLINA
(na stronie)

Ha, rozumiem…

PAPKIN
Człowiek grzeczny
I majętny, i stateczny.

PODSTOLINA
(na stronie)

Od Cześnika ma zlecenie
I zachodzi tak z daleka
Tam, gdzie go się dawno czeka.
Głupi mędrek.

PAPKIN
(na stronie)

Tam do licha!
Ona zerka, ona wzdycha —
Czy nie myli się w osobie?
Może we mnie… dałżem sobie!
A to plaga, boska kara:
Do mnie młoda, do mnie stara.
Jeszcze zerka… czy szalona!
Tu żartować nie ma czego —
Zjadłbym śledzia z rąk patrona,
A mnie po co, na co tego!
To już dłużej trwać nie może.

(do Podstoliny)
Pozwól pani: Cześnikowi
Gratulację niechaj złożę.

Zadanie 1
Oceń prawdziwość poniższych informacji. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

A. Rozmowa dotyczy małżeństwa Podstoliny.
B. Bohaterowie rozmawiają na temat ożenku Papkina.

Zadanie 2
Dokończ zdanie.

Papkin przyszedł do Podstoliny prosić ją o rękę w imieniu

A. Wacława.
B. Cześnika.
C. Rejenta.

Zadanie 3
Dokończ zdanie.

Papkin o Podstolinie wyraża się w sposób

A. zwyczajny.
B. umiarkowany.
C. egzaltowany.

Zadanie 4
Dokończ zdanie.

Podstolina, słuchająca słów Papkina, zachowuje się w sposób

A. naturalny.
B. afektowny.
C. patetyczny.

Zadanie 5
Do podanego argumentu dopisz dwa przykłady.

Argument: Papkin ma wysokie mniemanie o sobie.
Przykład 1: ……………………………………………………………………………………..
Przykład 2: ………………………………………………………………………………………

Zadanie 6
Dokończ zdanie.

Przerysowane cechy charakteru Papkina to przykład komizmu

A. językowego.
B. sytuacyjnego.
C. postaci.

Zadanie 7
Odwołując się do całego utworu Aleksandra Fredry wskaż bohaterów, którzy zawarli małżeństwo.

A. Papkin i Podstolina.
B. Klara i Wacław.
C. Podstolina i Cześnik.

Zadanie 8
Wybierz poprawne odpowiedzi.

„Zemsta” Aleksandra Fredry to utwór należący do A/B, o czym świadczą C/D.

A. epiki.
B. dramatu.
C. dialogi bohaterów, obecność narratora.
D. didaskalia, dialogi bohaterów.

Zadanie 9
Dokończ zdanie.

Do tego samego rodzaju literackiego co „Zemsta” Aleksandra Fredry należy utwór

A. ”Świtezianka” Adama Mickiewicza.
B. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.
C. „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

Zadanie 10
Wybierz poprawne odpowiedzi.

Wyrażenie ‘głupi mędrek’ to A/B, podobnie jak C/D.

A. przeciwieństwo.
B. porównanie
C. kwaśny jak cytryna.
D. gorący lód.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. F

Zadanie 2
B

Zadanie 3
C

Zadanie 4
A

Zadanie 5
Przykład1: Bohater opowiada o tym, że gościł na kolacji wiele znakomitych osób.
Przykład 2: Bohater myślał, że Podstolina rozważa poślubienie go.

Zadanie 6
C

Zadanie 7
B

Zadanie 8
B D

Zadanie 9
C

Zadanie 10
A D

PODZIEL SIĘ: