Egzamin ósmoklasisty – grudzień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Grudzień 2023

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem nieliterackim: Barbara Ogrodowska „Polskie obrzędy i zwyczaje” (fragment)

W całej Polsce Wigilia to najpiękniejszy, magiczny dzień i wieczór w roku; dzień i wieczór cudów, niezwykłych przeżyć; największe w całym roku niezwykłe i cudowne święto rodzinne. Święto, które – i w przeszłości i obecnie – budzi w nas wielkie emocje i co roku mobilizuje do niecodziennej aktywności, do wielkich, pasjonujących przygotowań: porządków i zakupów. Wszystkich ogarnia wtedy troska o świąteczne akcesoria, o choinkę i inne domowe przystroje, opłatki i prezenty, karki świąteczne, listy z życzeniami, które piszemy przed świętami i wraz z włożonym do środka kawałkiem opłatka, wysyłamy do krewnych, przyjaciół, znajomych, a więc do tych wszystkich swoich, drogich, nieobecnych, którzy w tym dniu nie mogą być razem z nami, a z którymi radzi byśmy spotkać się przy wigilijnym stole. Wszystko to jest znakiem szczególnej pamięci, a także znakiem trwałości i siły polskiej tradycji świątecznej, a szczególnie pięknej, polskiej tradycji wigilijnej.
A siła tej tradycji sprawia, że Polacy świętują swe wigilie jak mogą najuroczyściej w każdych warunkach i czasach: w dostatku i biedzie, w radości, stabilizacji i podczas różnych życiowych zawirowań; w czasach pokoju i najgorszych nawet momentach naszej historii, podczas zaborów, wojen, na frontach i w okopach, na zesłaniach, tułaczce i w więzieniach. […] Bywały więc w naszych dziejach i w życiu każdego z nas wigilie pogodne, pełne szczęścia i rodzinnego ciepła, wspominane z rozrzewnieniem, ale także wigilie nieudane, samotne, a nawet smutne i tragiczne. Ale obchodzimy je zawsze. Dzień Wigilii i jego niezwykłe obchody związały się z naszym życiem i obyczajem, na wszystkie czasy – dobre i złe, dawne i obecne.
Wigilia jest w Polsce dniem wyjątkowym, ma więc swoje własne zwyczaje i obrzędy, niektóre bardzo dawnego pochodzenia, oraz własne, bogate tradycje.

Zadanie 1
Uzupełnij poniższy tekst w taki sposób, aby stanowił streszczenie artykułu “Polskie obrzędy i zwyczaje”.

Tematem tekstu B. Ogrodowskiej są
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorka skupia się na
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
i dochodzi do wniosku, że
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 2
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Wigilia w Polsce ma bardzo uroczysty charakter.
B. W obrzędach wigilijnych dominują głównie tradycje z innych krajów.

Zadanie 3
Podaj dwa przykłady z tekstu, które udowadniają, że ludzie przygotowują się do Wigilii.

Przykład 1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przykład 2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 4
Na podstawie poniżej definicji odgadnij wyraz, o którym mowa w tekście.

Jest to niewielki przedmiot będący uzupełnieniem , dodatkiem do czegoś.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 5
W poniższych wypowiedzeniach podkreśl właściwe sformułowania.

A. Wigilia jest dniem neutralnym/budzi wielkie emocje.
B. Wigilia jest świętem rodzinnym/świętem państwowym.

Zadanie 6
Dokończ zdanie.

Tekst ma charakter

A. informacyjny.
B. poetycki.
C. dramatyczny.

Zadanie 7
Wskaż poprawne odpowiedzi.

Wyraz ‘najuroczyściej’ to A/B i występuje w stopniu C/D.

A. przymiotnik.
B. przysłówek.
C. wyższym.
D. najwyższym.

Zadanie 8
Dokończ zdanie.

Wyraz ‘magiczny’ można zastąpić słowem

A. zwyczajny.
B. tajemniczy.
C. pospolity.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘Wigilia jest w Polsce dniem uroczysty’ występuje orzeczenie A/B, gdzie orzecznik jest wyrażony C/D.

A. czasownikowe.
B. imienne.
C. przymiotnikiem.
D. rzeczownikiem.

Zadanie 10
Wskaż utwór, w którym występuje motyw związany ze świętami Bożego Narodzenia.

A. ”Opowieść wigilijna” Charlsa Dickensa.
B. „Świtezianka” Adama Mickiewicza.
C. „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Tematem tekstu B. Ogrodowskiej są rozważania na temat Wigilii.
Autorka skupia się na przedstawieniu przygotowań do tego święta.
i dochodzi do wniosku, że Wigilia jest ważnym świętem dla Polaków.

Zadanie 2
A. P
B. F

Zadanie 3
Przykład 1 – Ludzie robią porządki.
Przykład 2 – Ludzie kupują choinki, prezenty, opłatki, wysyłają do osób bliskich listy i kartki z życzeniami.

Zadanie 4
Akcesoria.

Zadanie 5
A. Wigilia jest dniem neutralnym/budzi wielkie emocje.
B. Wigilia jest świętem rodzinnym/świętem państwowym.

Zadanie 6
A

Zadanie 7
B D

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B D

Zadanie 10
A

PODZIEL SIĘ: