Egzamin ósmoklasisty – styczeń
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Styczeń 2024

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem literackim: Jan Kochanowski „Na zdrowie”

Jan Kochanowski
„Na zdrowie”

Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie
Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,
Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Władze szerokie. Dobre są, ale
Gdy zdrowie w cale:
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.
Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie!

Zadanie 1
Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Wiersz ma budowę stychiczną.
B. W wierszu nie występują rymy.

Zadanie 2
Dokończ zdanie.

W wierszu występują rymy

A. okalające.
B. parzyste.
C. przeplatane.

Zadanie 3
Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Podmiot liryczny wyraża swoje przeżycia bezpośrednio.
B. Podmiot liryczny pozostaje ukryty.

Zadanie 4
Dokończ zdanie.

Adresatem wiersza jest

A. człowiek uprawiający sport.
B. człowiek idący do lekarza.
C. zdrowie.

Zadanie 5
Kiedy człowiek docenia znaczenie zdrowia? Odpowiedź zawrzyj w zdaniu złożonym podrzędnie.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 6
Które wartości i rzeczy – zdaniem podmiotu lirycznego – są mniej ważne od zdrowia? Wpisz ich nazwy do odpowiednich punktów.

A wartości: ……………………………………………………………………………………..
B. rzeczy: ……………………………………………………………………………………….

Zadanie 7
Odwołując się do utworu, na podstawie poniższego przykładu sformułuj stosowny argument.

Argument: ………………………………………………………………………………..
Przykład: Kiedy człowiek utraci zdrowie nic go nie cieszy ani bogactwo, ani młodość, ani wysokie stanowiska.

Zadanie 8
Dokończ zdanie.

Wyraz ‘zdrowie’ to przykład rzeczownika

A. konkretnego.
B. abstrakcyjnego.
C. osobowego.

Zadanie 9
Wybierz odpowiedź A lub B i przykład C lub D.

‘Klinot’ to A/B, podobnie jak wyraz C/D.

A. neologizm.
B. archaizm.
C. kamienie.
D. mieśce.

Zadanie 10
Które przysłowie najtrafniej pasuje do treści fraszki. Wskaż poprawną odpowiedź.

A. Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
B. W zdrowym ciele zdrowy duch.
C. Chcesz być zdrowy, nie stroń nigdy od wody.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. P
B. F

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
Człowiek docenia znaczenie zdrowia, kiedy je utraci.

Zadanie 6
A. wartości: młodość, uroda, wysokie stanowiska, władza.
B. rzeczy: majątek, drogocenne przedmioty.

Zadanie 7
Argument: Zdrowie jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B D

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: