Egzamin ósmoklasisty – luty
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Luty 2024

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem literackim: Ignacy Krasicki „Kruk i lis”

Bywa często zwiedzionym,
Kto lubi być chwalonym.
Kruk miał w pysku ser ogromny;
Lis, niby skromny,
Przyszedł do niego i rzekł: „Miły bracie,
Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię!
Cóż to za oczy!
Ich blask aż mroczy!
Czyż można dostać
Takową postać?
A pióra jakie!
Lśniące, jednakie.
A jeśli nie jestem w błędzie,
Pewnie i głos śliczny będzie”.
Więc kruk w kantaty; skoro pysk rozdziawił,
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił.

Zadanie 1
Dokończ zdanie.

Utwór „Kruk i lis” to

A. sonet.
B. fraszka.
C. bajka.

Zadanie 2
Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Utwór napisany jest wierszem.
B. Tekst jest utworem synkretycznym.

Zadanie 3
Dokończ zdanie.

Występujące w utworze zwierzęta

A. stanowią element baśniowy.
B. uosabiają cechy ludzkie.
C. stanowią element fantastyczny.

Zadanie 4
Jakie komplementy lis kierował pod adresem kruka? Podaj trzy przykłady.

A…………………………………………..
B. …………………………………………
C. …………………………………………

Zadanie 5
Dlaczego lis chwalił kruka? Odpowiedź zawrzyj w zdaniu złożonym podrzędnie.

……………………………………………………………………………………………..

Zadanie 6
Dokończ zdanie.

Kruk postanowił

A. zjeść ser.
B. podzielić się serem z lisem.
C. popisać się śpiewem.

Zadanie 7
A. Zacytuj zdanie będące morałem.
………………………………………………………………………………………………..
B. Objaśnij własnymi słowami morał.
……………………………………………………………………………………………….

Zadanie 8
Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Kruk jest alegorią roztropności.
B. Lis jest alegorią przebiegłości.

Zadanie 9
Dokończ zdanie.

W wypowiedzeniu ‘Kruk miał w pysku ser ogromny’ nie występuje

A. okolicznik miejsca.
B. okolicznik czasu.
C. przydawka.

Zadanie 10
Dokończ zdanie.

W utworze nie występuje motyw

A. pochlebstwa.
B. próżności.
C. przyjaźni.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
A. P
B. P

Zadanie 3
B

Zadanie 4
Przykładowe odpowiedzi: nazwał go miłym, wyraził radość na jego widok, zachwalał jego urodę, zachwalał jego śpiew

Zadanie 5
Lis chwalił kruka, ponieważ chciał zdobyć ser.

Zadanie 6
C

Zadanie 7
A. ”Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym”.
B. Naiwna wiara w pochlebstwa źle się kończy.

Zadanie 8
A. F
B. P

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: