Egzamin ósmoklasisty – kwiecień
MAJ 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Kwiecień 2024

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem nieliterackim – Ewa Sabelanka, „W encyklopediach nie znajdziecie”

Dzieje chleba, stanowiącego podstawę naszego codziennego pożywienia, sięgają czasów prehistorycznych. Już ludzie epoki kamiennej piekli na rozgrzanych kamieniach płaskie placki z rozdrobnionych ziaren wymieszanych z wodą.
Starożytni z wypiekania chleba uczynili sztukę. Egipcjanie odkryli drożdże i wynaleźli piec chlebowy. Grecy wypiekali ponad 70 gatunków pieczywa. W Rzymie, gdzie w I w. p.n.e. istniało 300 piekarń, wynaleziono młyn wodny i udoskonalono piece chlebowe.
W średniowiecznej Polsce uprawiano różne zboża: żyto, proso, owies, jęczmień, pszenicę. Ziemię pod uprawę orano radłami lub pługami. Dojrzałe zboża ścinano sierpami. Do rozcierania ziaren na mąkę służyły żarna. Od XII wieku w różnych częściach Polski stopniowo upowszechniały się młyny i zaczęło się rozwijać piekarskie rzemiosło. Najstarszy w Polsce cech piekarzy założono w Krakowie w 1260 roku na mocy przywileju księcia Bolesława Wstydliwego.

Zadanie 1
Uzupełnij poniższy tekst w taki sposób, aby stanowił streszczenie artykułu “W encyklopediach nie znajdziecie” Ewy Sabelanki.

Tematem tekstu Ewy Sabelanki są
…………………………………………………………………………………………………..
Autorka skupia się na
……………………………………………………………………………………………………
i dochodzi do wniosku, że
……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 2
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A. Chleb pojawił się w XI wieku.
B. W średniowieczu w Polsce chleb wypiekano z różnych gatunków zbóż.

Zadanie 3
Na podstawie akapitu 1. podaj dwa przykłady świadczące o tym, że ludzie przywiązywali dużą wagę do wypieku chleba.

Przykład 1.
……………………………………………………………………………………………………
Przykład 2.
……………………………………………………………………………………………………

Zadanie 4
Na podstawie poniższej definicji odgadnij nazwę urządzenia, dzięki któremu mielono ziarna zbóż.

Urządzenie złożone z dwóch kamieni, jednego na drugim, z których górny jest ruchomy względem dolnego.
…………………………………………………………………………………………………

Zadanie 5
W poniższych wypowiedzeniach podkreśl właściwe sformułowania.

A. Najdawniejszy cech piekarzy założono w Krakowie w XIII wieku/w Krakowie w XII wieku.
B. Młyny wodne zostały wynalezione w naszej erze/przed naszą erą.

Zadanie 6
Dokończ zdanie.

Tekst ma charakter

A. informacyjny.
B. poetycki.
C. dramatyczny.

Zadanie 7
Wskaż poprawną odpowiedź.

Liczebnik ‘siedemdziesiąt’ jest liczebnikiem

A. zbiorowym.
B. porządkowym.
C. głównym.

Zadanie 8
Z drugiego akapitu podaj jeden przykład bezosobowej formy czasownika.
…………………………………………………………………………………………….

Zadanie 9
Wskaż poprawną odpowiedź.

W wyrazie ‘owies’ litera ‘i’

A. tworzy sylabę.
B. zmiękcza poprzedzającą ją spółgłoskę i tworzy sylabę.
C. zmiękcza poprzedzającą ją spółgłoskę i nie tworzy sylaby.

Zadanie 10
Wskaż poprawną odpowiedź.

Przysłowie ‘Nie samym chlebem żyje człowiek’ oznacza, że

A. człowiek potrzebuje też do jedzenia inne gatunki pieczywa.
B. człowiek ma również potrzeby duchowe.
C. jadłospis człowieka powinien być urozmaicony.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
Tematem tekstu Ewy Sabelanki są rozważania dotyczące chleba.
Autorka skupia się na przedstawieniu historii wypieku chleba.
i dochodzi do wniosku, że od najdawniejszych czasów chleb był ważną częścią pożywienia człowieka.

Zadanie 2
A. F
B. P

Zadanie 3
Przykład 1 – odkrycie drożdży.
Przykład 2 – wynalezienie pieca chlebowego.

Zadanie 4
żarna

Zadanie 5
A. Najdawniejszy cech piekarzy założono w Krakowie w XIII wieku/w Krakowie w XII wieku.
B. Młyny wodne zostały wynalezione w naszej erze/przed naszą erą.

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
Bezosobowe formy czasownika – uprawiano, orano, ścinano, założono.

Zadanie 9
C

Zadanie 10
B

PODZIEL SIĘ: