Egzamin ósmoklasisty
LIPIEC 2024

MIKROLEARNING, czyli krótko, prosto, ciekawie, na temat – QUIZY, “PIGUŁKI WIEDZY” na @dobrapolnistka

Egzamin ósmoklasisty

Lipiec 2024

Informacje o egzaminie z języka polskiego

Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.
Arkusz egzaminacyjny składa się z dwóch części: tekstu i wypracowania.
Część 1. zawiera dwa teksty – jeden literacki (wiersz, fragment utworu epickiego lub dramatu) i jeden nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy lub publicystyczny), do których przygotowano dwa zestawy zadań zamkniętych (wymagają wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych) i otwartych (wymagają sformułowania własnej odpowiedzi).
W części 2. znajdują się dwa tematy wypracowania do wyboru. Można wybrać i napisać wypracowanie twórcze (np. opowiadanie) lub zredagować wypracowanie o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawkę).
Na egzaminie pojawią się zadania, które sprawdzą, czy znasz lektury obowiązkowe dla klas VII-VIII. Do obowiązkowej lektury szkolnej musisz się także odwołać w wypracowaniu, i to niezależnie od tego, czy będziesz pisać opowiadanie, czy rozprawkę.

Zadania i ćwiczenia ułatwiające przygotowanie się do egzaminu z języka polskiego po ósmej klasie

Praca z tekstem literackim: Czesław Janczarski ,,Jedziemy na wakacje”

Jedziemy na wakacje
do lasu, nad wodę.
Prosimy ciebie, słonko
o piękną pogodę.

Jedziemy na wakacje
nad morze, na plażę.
Kolorowe muszelki
przynieś, falo, w darze.

Jedziemy na wakacje
w te góry wysokie.
Nie chowajcie się, szczyty,
za mgłą, za obłokiem.

Jedziemy na wakacje
Na Mazury? Może!
Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,
czekaj na nas w borze!

Zadanie 1
Wybierz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

A.W wierszu jest mowa o wyjeździe na wakacje. P/F
B. W wierszu jest mowa o spędzaniu wakacji na Mazurach. P/F

Zadanie 2
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Podmiot liryczny w wierszu wypowiada się w

A.1 osobie liczby pojedynczej.
B. 3 osobie liczby pojedynczej.
C. 1 osobie liczby mnogiej.

Zadanie 3
Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A-B i jej uzasadnienie spośród 1-3.

Wiersz „Jedziemy na wakacje” ma budowę

A. stychiczną
B. stroficzną

1. nie jest podzielony na zwrotki.
2. ma szesnaście wersów.
3. jest podzielony na zwrotki.

Zadanie 4
Jakie emocje towarzyszą podmiotowi lirycznemu? Wybierz odpowiednie wyrazy spośród podanych i ułóż je alfabetycznie.

rozczarowanie, smutek, radość, ekscytacja, rozgoryczenie, żal, zadowolenie, zachwyt

Kolejność alfabetyczna: …………………………………………………………………………

Zadanie 5
Dokończ zdanie.

Wyraz ‘słonko’ to A/B podobnie jak wyraz C/D.

A. zdrobnienie
B. zgrubienie.
C. pogoda.
D. muszelki.

Zadanie 6
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wyrazem bliskoznacznym do słowa ‘bór’ jest wyraz

A. zagajnik.
B. puszcza.
C. gaj.

Zadanie 7
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wypowiedzenie ‘Jedziemy na wakacje w te góry wysokie’ to zdanie A/B, w którym występuje podmiot C/D.

A. pojedyncze.
B. złożone.
C. gramatyczny.
D. domyślny.

Zadanie 8
Wpisz poprawny spójnik współrzędny wybrany spośród podanych.
gdyż, i, ponieważ, że, bo

Wakacje to czas odpoczynku ………. nabrania sił do pracy przed nowym rokiem szkolnym.

Zadanie 9
A. Określ środek stylistyczny „Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,/ czekaj na nas […]”
……………………………………………………………………………………………….
B. Jaką rolę w wierszu odgrywa ten środek stylistyczny?
……………………………………………………………………………………………….

Zadanie 10
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Nadanie przyrodzie cech ludzkich to zabieg artystyczny występujący w utworze

A. Charlesa Dickensa „Opowieść wigilijna”.
B. Aleksandra Fredry „Zemsta”.
C. Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A P
B F

Zadanie 2
C

Zadanie 3
B 3

Zadanie 4
Kolejność alfabetyczna: ekscytacja, radość, zachwyt, zadowolenie

Zadanie 5
A D

Zadanie 6
B

Zadanie 7
A D

Zadanie 8
Wakacje to czas odpoczynku i nabrania sił do pracy przed nowym rokiem szkolnym.

Zadanie 9
A. Jest to uosobienie.
B. Nadanie prawdziwkowi cech ludzkich oznacza, że jest niecierpliwie oczekiwany tak jak przyjaciel.

Zadanie 10
C

PODZIEL SIĘ: