Gimnazjum – styczen
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Styczeń 2018

Literatura: praca z tekstem – Roman Brandstaetter “Stworzenie człowieka”

Roman Brandstaetter
„Stworzenie człowieka”

U stóp wzgórz,
Do którego po złotej łące
Zmierzają lwy i owce,
Wilki i jelenie,
Siedzi
Człowiek.

Stojący obok
Bóg
Przekazuje mu promień
Swojego oddechu

Człowiek zaczyna żyć.

Rozłożył ręce.

Podniósł głowę.

Patrzy na Boga.
I myśli z nieukrywaną zazdrością:
Mój sobowtór.

Zadanie 1
Temat utworu został zaczerpnięty z

A. mitu o stworzeniu świata.
B. Księgi Rodzaju.
C. Apokalipsy.

Zadanie 2
Który moment z aktu stworzenia został przedstawiony?

A. oddzielenie światła od ciemności.
B. stworzenie zwierząt.
C. stworzenie człowieka.

Zadanie 3
W ostatniej zwrotce została zobrazowana

A. pokora człowieka.
B. złość człowieka.
C. pycha człowieka.

Zadanie 4
Na jakiej zasadzie zestawiono słowa „lwy i owce”

A. podobieństwa.
B. przeciwieństwa.
C. homonimii.

Zadanie 5
„Rozłożył ręce” to

A. zdanie pojedyncze rozwinięte.
B. zdanie pojedyncze nierozwinięte.
C. równoważnik zdania.

Zadanie 6
Wyraz ‘stworzenie’ to

A. rzeczownik utworzony od czasownika.
B. przymiotnik utworzony od czasownika.
C. imiesłów przymiotnikowy bierny.

Zadanie 7
W zwrotce drugiej nie występują

A. czasowniki.
B. przymiotniki.
C. przysłówki.

Zadanie 8
Cechą wiersza jest brak

A. strof.
B. rymów.
C. wersów.

Zadanie 9
W wypowiedzeniu ‘Rozłożył ręce’ jest

A. podmiot domyślny.
B. podmiot logiczny.
C. podmiot gramatyczny.

Zadanie 10
Podmiot liryczny w wierszu

A. zwraca się do bohatera lirycznego.
B. opisuje sytuację liryczną.
C. zwraca się do adresata.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A

Zadanie 2
C

Zadanie 3
C

Zadanie 4
B

Zadanie 5
B

Zadanie 6
A

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
A

Zadanie 10
B
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nauka o języku: stylistyka – ogólne wiadomości

Zadanie 1
Charakterystyczny dla dzienników, tygodników to

A. styl potoczny.
B. styl naukowy.
C. styl publicystyczny.

Zadanie 2
Wykorzystywany w codziennych wypowiedziach to

A. styl urzędowy.
B. styl potoczny.
C. styl publicystyczny.

Zadanie 3
Charakterystyczny dla instrukcji, zarządzeń to

A. styl urzędowy.
B. styl potoczny.
C. styl naukowy.

Zadanie 4
Charakterystyczny dla publikacji z różnych dziedzin wiedzy to

A. styl publicystyczny.
B. styl potoczny.
C. styl naukowy.

Zadanie 5
W podanych zestawach wskaż wyrazy, które nie pasują do pozostałych.

A. prysnąć, fajny, oblicze, łepetyna.
B. uprasza się, uiścić, rozpatrzyć, poduczyć.
C. absorpcja, zakuwać, moduł, transkrypcja.

Zadanie 6
Podkreśl poprawną odpowiedź.

A. protokół z zebrania samorządu szkolnego jest napisany stylem naukowym/urzędowym.
B. rozmowa koleżanek charakteryzuje się stylem publicystycznym/potocznym.
C. artykuł w gazecie codziennej napisany jest stylem publicystycznym/potocznym.
D. notatka encyklopedyczna napisana jest stylem publicystycznym/naukowym.

Zadanie 7
Określ, jakim stylem zostały napisane poniższe teksty.

A. Ale plucha! Leje od rana, a wiatr wieje tak, jakby chciało głowę urwać! Brrr…
B. Sławomir Mrożek to współczesny dramatopisarz, prozaik, eseista, rysownik. Jego opowiadania, dramaty poruszają problematykę obyczajową, polityczną, filozoficzną.
C. Ekonomiści bronią się przed jednoznaczną oceną, że teraz inflacja będzie miała cały czas z górki. Część z nich nie wyklucza, że po letniej stabilizacji może jeszcze jesienią wzrosnąć.
D. 22.08.2011 r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie gazu dla budynków przy ulicy Różanej w godzinach od 10.00 do 15.00. Za utrudnienia przepraszamy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
A

Zadanie 4
C

Zadanie 5
A. oblicze.
B. poduczyć.
C. zakuwać.

Zadanie 6
A. protokół z zebrania samorządu szkolnego jest napisany stylem naukowym/urzędowym.
B. rozmowa koleżanek charakteryzuje się stylem publicystycznym/potocznym.
C. artykuł w gazecie codziennej napisany jest stylem publicystycznym/potocznym.
D. notatka encyklopedyczna napisana jest stylem publicystycznym/naukowym.

Zadanie 7
A. styl potoczny.
B. styl naukowy.
C. styl publicystyczny.
D. styl urzędowy.