Gimnazjum – czerwiec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Czerwiec 2018

Gimnazjum
Literatura: Rudy – bohater “Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego

Zadanie 1
Imię i nazwisko Rudego to

A. Jan Zawadzki.
B. Jacek Bytnar.
C. Jan Bytnar.

Zadanie 2
Był dowódcą plutonu

A. Grup Dywersyjnych.
B. Grup Szturmowych.
C. Grup Sabotażowych.

Zadanie 3
W wypowiedzeniu ‘Cała istota Rudego ześrodkowała się w jego oczach i czole, odzwierciedlając wybitną inteligencję’ została podkreślona
A. wyrazistość jego oczu.
B. erudycja bohatera.
C. wyrazistość jego twarzy.

Zadanie 4
Cechy charakteru bohatera to

A. odwaga, irytacja, upór.
B. odwaga, spokój, niezdecydowanie.
C. spokój, odwaga, upór.

Zadanie 5
Bohater potrafił konstruować

A. wiszące mosty, domy, szałasy.
B. kładki, szałasy, wiszące mosty.
C. domy, kładki, szałasy.

Zadanie 6
Rudy został aresztowany przez gestapo

A. w kwietniu 1943 roku.
B. w marcu 1942 roku.
C. w marcu 1943 roku.

Zadanie 7
Akcja odbicia Rudego z rąk gestapo nosiła nazwę

A. pod Orężem.
B. pod Skarbnicą.
C. pod Arsenałem.

Zadanie 8
Kolega deklamuje Rudemu wiersz

A. Juliusza Słowackiego “Grób Agamemnona”.
B. Juliusza Słowackiego “Testament mój”.
C. Juliusza Słowackiego “Smutno mi Boże”.

Zadanie 9
Śmierć bohatera była spowodowana

A. zapaleniem płuc.
B. obrażeniami, jakich doznał podczas przesłuchań na gestapo.
C. komplikacjami po operacji jamy brzusznej.

Zadanie 10
Rudy jest symbolem

A. patriotyzmu polskiej młodzieży.
B. patriotyzmu mieszkańców Warszawy.
C. patriotyzmu Polaków.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
C

Zadanie 2
B

Zadanie 3
B

Zadanie 4
C

Zadanie 5
B

Zadanie 6
C

Zadanie 7
C

Zadanie 8
B

Zadanie 9
B

Zadanie 10
A
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nauka o języku: cechy stylu urzędowego

Zadanie 1
Wskaż niepasujące wyrazy.

A. fraszka, pieśń, zarządzenie.
B. instrukcja, nowela, opowiadanie.
C. komedia, zawiadomienie, dramat.
D. podanie, oda, tren.
E. powieść, baśń, protokół.

Zadanie 2
Podaj dwie cechy łączące wykreślone wyrazy z zadania 1.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 3
Jakie są cechy stylu urzędowego? Zaznacz P, jeśli sformułowanie jest prawdziwe lub F – jeśli fałszywe.

A. schematyczne sformułowania. P/F
B. bezosobowe formy czasowników. P/F
C. zdania wielokrotnie złożone. P/F
D. występowanie środków stylistycznych. P/F
E. precyzja wypowiedzi. P/F
F. ustalony porządek kompozycyjny. P/F
G. podział tekstu na wstęp, rozwinięcie, zakończenie. P/F

Zadanie 4
Z podanego tekstu wykreśl informacje, które nie pasują do stylu urzędowego.

W słoneczny, pogodny poniedziałek 23 czerwca 2018 roku nastąpi przerwa w dostawie prądu dla wspaniałych budynków przy ruchliwej ulicy Różanej w godzinach od 10.00 do 16.00.
Za uciążliwe utrudnienia serdecznie przepraszamy.
Oddany administrator

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. zarządzenie.
B. instrukcja.
C. zawiadomienie.
D. podanie.
E. protokół.

Zadanie 2
Przykłady: nie są to gatunki literackie, są to nazwy pism użytkowych, są pisane stylem urzędowym.

Zadanie 3
A. P
B. P
C. F
D. F
E. P
F. P
G. F

Zadanie 4
słoneczny, pogodny, wspaniałych, ruchliwej, uciążliwe, serdecznie, oddany