Gimnazjum – grudzień
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Grudzień 2018

Nauka o języku: komunikacja językowa

Zadanie 1
Uzupełnij wypowiedzenia poniższymi wyrazami.

kontakt, nadawca, kontekst, komunikat, odbiorca, kod

A. Osoba, która tworzy wypowiedź to …………………………………………………………………………….
B. Osoba, która odbiera wypowiedź to …………………………………………………………………………..
C. Informacja przekazywana podczas komunikacji to ……………………………………………………..
D. Związek między nadawcą a odbiorcą umożliwiający przekazanie komunikatu to …………….
E. Określona sytuacja, w której odbywa się komunikacja to ……………………………………………..
F. System znaków umożliwiających przekazanie i odczytanie komunikatu to ……………………..

Zadanie 2
Rozpoznaj intencję nadawcy.

informacja, prośba, ocena, aprobata, odmowa, rozkaz, dezaprobata

A. Czy mógłbyś otworzyć okno?
B. W tej chwili wyłącz telefon!
C. Twoja wypowiedź była poprawna.
D. Dlaczego tak głośno mówisz.
E. Nie mogę pożyczyć ci zeszytu.
F. Podjęte działania były skuteczne.
G. Jutro jadę na wycieczkę.

Zadanie 3
Wskaż wypowiedzenia, których należy unikać podczas dyskusji.

A. Dzień dobry panie profesorze!
B. Zejdź mi z oczu!
C. Nie chce mi się z tobą gadać.
D. Chciałbym porozmawiać o aktualnych wydarzeniach.
E. Co, boisz się?

Zadanie 4
Zaznacz P, jeśli wypowiedzenie jest perswazją lub M – jeśli jest manipulacją.

A. Wstęp wzbroniony!
B. Jak nie pójdziesz ze mną do kina, to chyba się załamię.
C. Wszyscy tak myślą.
D. Jedyny taki model telefonu. Jesteś tego wart!
E. Nie deptać trawników!

Zadanie 5
Zaznacz I, jeśli zdanie jest informacją lub O – jeśli jest opinią.

A. Książka ukaże się w najbliższy wtorek.
B. Sądzę, że nowy film tego reżysera będzie hitem.
C. Przez cały dzień świeciło słońce.
D. Jutro nastąpi otwarcie nowego sklepu z zabawkami.
E. Uważam, że nie warto słuchać tej muzyki.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. nadawca.
B. odbiorca.
C. komunikat.
D. kontakt.
E. kontekst.
F. kod.

Zadanie 2
A. prośba.
B. rozkaz.
C. aprobata.
D. dezaprobata.
E. odmowa.
F. ocena.
G. informacja.

Zadanie 3
B. C. E.

Zadanie 4
A. P
B. M
C. M
D. M
E. P

Zadanie 5
A. I
B. O
C. I
D. I
E. O