Gimnazjum – luty
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Luty 2019

Nauka o języku: słowotwórstwo – powtórzenie wiadomości

Zadanie 1
Podaj wyrazy podstawowe do poniższych wyrazów pochodnych.

A. lekarz –
B. rączka –
C. upalny –
D. malowanie –
E. daszek –

Zadanie 2
Nazwij wyróżnione formanty.

A. domek
B. samolot –
C. odpisać –
D. śmieszność
E. przeczytać –

Zadanie 3
Uzupełnij tabelkę.

Wyraz podstawowy Wyraz pochodny Podstawa słowotwórcza Formant Nazwa Oboczności
śpiewanie
cukiernia
brzózka
grzybobranie
podmurować

Zadanie 4
W podanych przykładach wyrazów należących do rodziny wyrazów ‘uczyć’ podkreśl rdzeń i zapisz oboczność.

uczyć, uczeń, nauka, nauczanie, uczelnia

Zadanie 5
Przyporządkuj poniższe wyrazy i wyrażenia.

czarna jagoda, powieściopisarz, ekosystem, teleturniej, boża krówka, łamigłówka, sokowirówka, Nowy Jork, multikino

A. złożenia –
B. zrosty –
C. zestawienia –

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
A. lekarz – lek.
B. rączka – ręka.
C. upalny – upał.
D. malowanie – malować.
E. daszek – dach.

Zadanie 2
A. domek – przyrostek.
B. samolot – wrostek.
C. odpisać – przedrostek.
D. śmieszność – przyrostek.
E. przeczytać – przedrostek.

Zadanie 3

Wyraz podstawowy Wyraz pochodny Podstawa słowotwórcza Formant Nazwa Oboczności
śpiew śpiewanie śpiew- -anie przyrostek
cukier cukiernia cukier- -nia przyrostek
brzoza brzózka brzóz- -ka przyrostek ó:o
zbierać grzyby grzybobranie grzyb-brać -o- wrostek
murować podmurować -murować pod- przedrostek

Zadanie 4
uczyć, uczeń, nauka, nauczanie, uczelnia

oboczność – cz : k

Zadanie 5
A. złożenia – powieściopisarz, łamigłówka, sokowirówka.
B. zrosty – ekosystem, teleturniej, multikino.
C. zestawienia – czarna jagoda, boża krówka, Nowy Jork.