Gimnazjum – marzec
MAJ 2024
Trening przed klasówką

Marzec 2019

Literatura: praca z tekstem – Konstanty Ildefons Gałczyński “Prośba o wyspy szczęśliwe”

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

Zadanie 1
W którym z zacytowanych wersów bezpośrednio ujawnia się podmiot liryczny?

A. “Wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj”.
B. “Dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul”.
C. “We śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu”.
D. “Myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością”.

Zadanie 2
Osoba mówiąca w wierszu

A. planuje realną podróż.
B. tęskni za biblijnym rajem.
C. marzy o szczęściu w miłości.
D. rozmyśla o samotnym życiu.

Zadanie 3
Nastrój, w jakim jest podmiot liryczny, najtrafniej wyrażają określenia:

A. ukojenie i nadzieja.
B. obojętność i niechęć do działania.
C. zwątpienie i rozpacz.
D. radość i pewność siebie.

Zadanie 4
Jakie środki poetyckie występują w wersie: “rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi
słyszeć zielonych”

A. przenośnia i epitet.
B. porównanie i antyteza.
C. porównanie i apostrofa.
D. przenośnia i kontrast.

Zadanie 5
O tym, że wiersz ma charakter prośby, świadczy wielokrotne użycie

A. bezokoliczników.
B. imiesłowów.
C. trybu przypuszczającego czasowników.
D. trybu rozkazującego czasowników.

Zadanie 6
Z wiersza wynika, że

A. bliskość ukochanej osoby może być źródłem szczęścia.
B. tylko bezludna wyspa jest miejscem szczęśliwości.
C. prawdziwe szczęście nigdy nie jest osiągalne.
D. ważne jest samo marzenie o szczęściu, a nie jego osiągnięcie.

Zadanie 7
Wyraz ‘zacałuj’ został utworzony od wyrazu ‘całuj’ za pomocą

A. przedrostka ‘za-‘
B. przedrostka ‘z-‘
C. przedrostka zac-‘

Zadanie 8
Przymiotnik ‘szczęśliwe’ występuje w stopniu

A. najwyższym.
B. wyższym.
C. równym.

Zadanie 9
W wyrazie ‘wyspy’

A. wszystkie głoski są dźwięczne.
B. dwie głoski są bezdźwięczne.
C. trzy głoski są bezdźwięczne.

Zadanie 10
Wyraz ‘włosy’ ma rodzaj

A. żeński.
B. męskoosobowy.
C. niemęskoosobowy.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ

Zadanie 1
B

Zadanie 2
C

Zadanie 3
A

Zadanie 4
A

Zadanie 5
D

Zadanie 6
A

Zadanie 7
A

Zadanie 8
C

Zadanie 9
B

Zadanie 10
C